Zelfbehandeling binnen het Systeem van Reiki

Frans StieneArticles, Nederlands Leave a Comment

self practice

Vertaalt door Ad Seelt

Zelf behandeling is in werkelijkheid ook oefenen voor en met anderen; we kunnen dat niet scheiden – zelf is anderen en anderen is zelf

Binnen het systeem van Reiki horen we vaak de term zelfbehandeling. Meestal wijst dit op het aspect van handoplegging op onszelf en handoplegging op onszelf is een prachtig aspect van zelfzorg.

Maar, er zijn veel meer gereedschappen binnen het systeem van Reiki die ook technieken van zelfbehandeling zijn.

De Principes
Wees niet boos
Wees niet bezorgd
Wees dankbaar
Wees trouw aan je weg en je eigen zijn
Toon compassie aan jezelf en anderen

Door te mediteren over de principes beginnen we inzichten te krijgen in waarom we boos en bezorgd worden, waarom we niet dankbaar zijn of niet trouw aan onze weg en ons zijn en waarom we geen compassie tonen aan onszelf en anderen. Deze inzichten zullen ons helpen boosheid en zorgen los te laten, waardoor we dankbaarder worden, trouw aan onze weg en ons zijn en meer compassie kunnen tonen. Dit alles zal een innerlijk geluk losmaken en openheid binnen onszelf; daardoor is dit zelfbehandeling. Door mediteren over de principes kalmeren we onze onrustige ‘apengeest’.

Mantra’s en symbolen

Traditioneel werden de mantra’s en symbolen binnen het systeem van Reiki als meditatie gereedschap gebruikt. We richten onze aandacht op het symbool en reciteren de mantra. Door dit te doen worden we meer gericht; langzaam houden we op onze gedachten te volgen naar het verleden, heden en de toekomst. Hoe minder we onze gedachten volgen naar verleden, heden en toekomst, hoe meer we open en ontspannen worden. Dit creëert op zijn beurt een meer open vloed van energie door ons hele lichaam omdat een open ruimtelijke geest, een open en ruimtelijke vrij vloeiende energie betekent. Omdat energie de geest volgt; hoe kalmer de geest is, hoe kalmer ook de energie zal zijn. Hoe opener onze geest zal zijn, hoe opener ook de energie is, tot we zó open worden dat we nu zo uitgebreid zijn als – en één met – het universum. Dat laat ons zien dat de mantra’s en symbolen ook gereedschappen zijn voor zelfbehandeling.

Meditaties

Binnen het systeem van Reiki zijn er ook specifieke meditatieoefeningen zoals Joshin Kokyu Ho en Hatsurei Ho. Deze oefeningen helpen ons ook onze geest te kalmeren. Hoe kalmer onze geest is, hoe kalmer ons lichaam en onze energie worden.

Hedendaags medisch onderzoek toont aan dat meditatieoefeningen waarin we ons richten op de ademhaling of een mantra, of een overdenking, erg nuttig zijn om onszelf te genezen. Wetenschap laat ons nu zien dat meditatie beoefening de bloeddruk verlaagt, problemen met hart en hersenen vermindert, ons immuunsysteem versterkt en ons helpt minder angstig en depressief te worden. Dus nu kunnen we ook beginnen in te zien dat deze meditatie oefeningen binnen het systeem van Reiki zelfbehandeling is.

Reiju/initiatie/afstemming

De reiju is weer een andere vorm van zelfbehandeling. Door een reiju uit te voeren op iemand anders, gaat de onderwijzer(es) een staat van uitgebreid bewustzijn binnen waarin hij/zij zich zo goed mogelijk probeert de vereniging met alles wat is te herinneren. Door dit te doen zal de onderwijzer(es) zijn/haar hele lichaam voelen ontspannen; misschien zal hij/zij zelfs ervaren dat zijn/haar lichaam er helemaal niet meer is. Dit zal op zijn beurt een vrij vloeiende energie losmaken door zijn/haar hele wezen, wat in essentie de oorsprong van genezen is.

Handoplegging

Voor veel mensen geldt, dat als ze over zelfbehandeling praten, ze praten over handoplegging op zichzelf. Maar, zoals we nu kunnen inzien, zijn al de andere gereedschappen binnen Mikao Usui’s onderwijs óók oefeningen voor zelfbehandeling. Dus als ons gevraagd wordt wat we aan het doen zijn, is het veel duidelijker en ter zake gericht als we zeggen dat we handoplegging doen in plaats van zelfbehandeling. Omdat als we zeggen dat we zelfbehandeling doen, dat ook kan betekenen, dat we mediteren over de principes, of met de mantra’s en symbolen, of met de technieken Joshin Kokyu Ho of Hatsurei Ho, of dat we een reiju/initiatie/afstemming uitvoeren. Hoe duidelijker we zijn in wat we zeggen over wat we aan het doen zijn, hoe duidelijker onze praktijkuitvoering wordt en hoe duidelijker ons punt naar het grotere publiek wordt, zodat als we praten over onze praktijken binnen het systeem van Reiki, mensen ook weten waar we het over hebben.

Zelf is Anderen

Nu komen we aan het smeuïge deel, zelf is anderen en anderen is zelf. We kunnen ze niet scheiden in onze uitoefening want op het diepste niveau van genezing, heelheid, zijn we allemaal onderling verbonden. Één van de principes is; “toon compassie aan jezelf en anderen”, Mikao Usui maakte al duidelijk dat zelf, anderen is en anderen, zelf is. Maar wat is compassie voor onszelf? Echte compassie voor onszelf is proberen ons Ware Zelf-Reiki te herinneren, want dat is de diepste vorm van genezing. Maar ook zullen we door ons Ware Zelf te herinneren beginnen onze innerlijke wijsheid en compassie te herontdekken, die we dan weer kunnen gebruiken om compassie te tonen aan anderen. Wat is compassie tonen aan anderen? Anderen helpen hún Ware Zelf te herinneren.

Dus de beste intentie waarmee we de technieken kunnen oefenen voor onszelf is dat het doen om ons Ware Zelf te herinneren om daardoor anderen te kunnen helpen hún Ware Zelf te herinneren.

“Het spirituele niveau van de beoefenaar reflecteert direct het effect van Reiki. Eigenlijk, hoe meer je verlicht bent, hoe meer de effectiviteit van Reiki toeneemt. Hoe meer je Reiki oefent om anderen te redden, hoe helderder je innerlijk licht schijnt om de wolken die je geest bedekken te verdrijven. Ik denk dat dit de kwintessens van Reiki is.

Ik hoop dat de manier waarop Frans Stiene Reiki begrijpt, over de wereld zal verbreiden om iedereen te verlichten die Reiki uitvoert vanuit een meer oppervlakkig begrip van de traditie.”
– Takeda Hakusai Ajari (direct deshi van wijlen Sakai Yusai Dai-Ajari)

Omdat het niet onze intentie is, “Reiki uit te voeren om anderen te redden” vanuit een egoïstisch standpunt, helpt onze beoefening ons meer compassie te voelen voor onszelf en anderen, om de onderlinge verbondenheid met iedereen te ervaren en omarmen. Op deze manier kunnen we onszelf en anderen helpen steeds dichter bij genezing en heelheid te komen, bij ons Ware Zelf.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *