We Kunnen Alleen Onszelf Genezen

Frans StieneArticles, Nederlands Leave a Comment

selfheal

Vertaald door Ad Seelt

Onszelf helen is iets dat we alleen zelf kunnen en we moeten dat ook zelf herontdekken. Men kan dat ons keer op keer vertellen, maar omdat we meestentijds heling buiten onszelf zoeken, vinden we het ook meestal moeilijk te accepteren dat alles wat we nodig hebben voor die heling al die tijd eigenlijk al in onszelf besloten ligt.

Heling betekent; heel maken; dit gaat in essentie over ons Ware Zelf herontdekken, ons innerlijk heldere licht. Daarom gaat heling niet over genezing. Genezing gebeurt als we naar een dokter gaan en die opereert bv. om een probleem in een knie op te lossen. Heling gaat veel dieper, naar de essentie van ons zijn, het gaat over de hart-geest. 

Al de oude lessen wijzen erop dat we in onszelf moeten kijken en dat echte heling niet buiten onszelf te vinden is.

‘Het koninkrijk van God ligt binnen in u’; Lucas 17:21 

Natuurlijk hebben we soms hulp van buiten nodig om ons in de goede richting te loodsen omdat we zo verdwaald zijn en niet weten waar we moeten zoeken en hoe we binnen in onszelf moeten zoeken. Maar de hulp van buiten is er niet om ons te redden of om al het werk voor ons te doen. Deze hulp van buiten is er alleen om ons te loodsen in de richting van het naar binnen kijken zodat we kunnen beginnen met onszelf te helen, van binnen uit. 

Als iemand bij mij komt voor een helingssessie, is het eerste dat ik uitleg dat ze hun intentie moeten zetten op zichzelf te helen. Ik herinner hen eraan dat ik het alleen mogelijk maak om ze hun eigen innerlijke heling te laten herontdekken, die zij, en wij allemaal, al vanaf de conceptie hebben. Maar vaak vergeten we dit doordat we in onze samenleving gewend zijn naar buiten te kijken. Als we deze innerlijke helingskracht herontdekken, voelen we een innerlijk kracht, een innerlijke energiebron, die we kunnen gebruiken gedurende ons drukke, chaotische, dagelijks leven.

Hoewel, dit soort heling betekent niet altijd dat we genezen zullen worden. Maar zelfs als kwalen die we hebben niet genezen, zullen we er op een veel betere manier mee om kunnen gaan omdat we een kalmere en meer open geest-hartstoestand hebben.

Deze soort van heling gaat ook over eigen verantwoordelijkheid. Binnen het systeem van Reiki horen we vaak dat alles wat we nodig hebben een reiju/initiatie/afstemming nodig hebben en presto! We kunnen het universum kanaliseren in al zijn helderheid. Maar als we in alle eerlijkheid gaan kijken en denken, weten we dat dit niet echt zo is. Het eerste punt bij dit idee is dat we zeggen dat we de energie moeten ‘kanaliseren’; we zien het ergens buiten onszelf. Maar kijk eens goed en zie dat we niet buiten het universum zijn, maar patsboem, er middenin; eigenlijk ZIJN we het. De essentie van het universum is er net zo goed binnen als er buiten, wat betekent dat we het helemaal niet hoeven te kanaliseren. We moeten ons alleen realiseren dat wij het zijn!

Wij Zijn Het Universum

Maar dit soort realisaties is niet makkelijk te verwerven en daarom heeft Mikao Usui meditatie oefeningen toegevoegd aan zijn onderwijs.

Door deze meditaties te oefenen, realiseren we ons dat we de verantwoordelijkheid hebben om onze vereniging met het universum, met God, met Boeddha te herinneren. Dit is in feite onze innerlijke helingskracht. En door ons deze innerlijke kracht te herinneren, kunnen we beginnen onszelf waarlijk te helen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *