Wat is Reiki?

Bronwen and Frans StieneArticles, Nederlands Leave a Comment

Neon Question Mark in tunnel

What is Reiki? translated into Dutch
Een poging om de vele begrippen van het Reikisysteem te definiëren.
Door Frans en Bronwen Stiene
Translated by Sinie Klomp at [email protected]

Voor ons is Reiki, de energie, een ‘spirituele’ energie of ‘heilige’ energie of zoals de Japanse Reiki Master Inamoto Hyakuten het noemde een ‘grote’ energie, als hulp om ons de letterlijke vertaling uit te leggen. Dit is het – DE energie.

We zullen proberen uit te leggen hoe wij het zien, ook al zijn we ervan overtuigd dat we tegen taalkundige beperkingen aan zullen lopen. Het is zo ontzettend moeilijk om over ‘het’ (Reiki energie) te praten als we ‘het’ al zijn. Daarom kunnen een aantal betekenissen misschien als dualistisch van aard overkomen, terwijl dat nooit onze intentie was.

Vanaf het allereerste begin vinden we alleen al in de vertaling verschillende bewoordingen. Dit maakt de taak om uit te vinden wat Reiki is niet bepaald gemakkelijker.

Er zijn zoveel verschillende verklaringen voor wat Reiki is. Is het anders dan de energieën die door andere systemen gebruikt worden, zijn er verschillende soorten Reiki? Misschien is het wel gemakkelijker om te beginnen met wat wij denken dat het niet is en om de verschillende overtuigingen rond Reiki te bespreken, voordat we verder gaan met wat wij voelen dat het is.

We zien Reiki niet als een specifiek soort energie, maar als iets dat veel ‘groter’ is dan dat.

We geloven niet dat de energie die in Reiki gebruikt wordt anders is dan de energie die gebruikt wordt in Qi Gong, yoga, enzovoort. Het is meer de manier waarop de energie aangewend wordt, wat een ander resultaat geeft (het gevoel van dichtheid of een hogere trilling, enz.).

Elk systeem heeft zijn eigen technieken, oefeningen en methodes om de behandelaars te helpen bij het ontwikkelen van specifieke vaardigheden. In de basis verschillen deze vaardigheden al naar gelang de uitvoering door de behandelaars zoals die in elk systeem geleerd worden.

We geloven dat er een aantal redenen zijn waarom sommige Reiki behandelaars het idee hebben, dat Reiki verschillende resultaten lijkt te geven in vergelijking met ander energiewerk. Het is goed om te onthouden dat we hier over de resultaten praten. Dat is niet de energie zelf (zelfs het woord ‘energie’ is hier misschien niet juist, speciaal voor degenen onder jullie die meer wetenschappelijk gericht zijn – is ‘spirit’ of essentie een betere voorstelling van waar we het over hebben?).

De technieken die in de specifieke systemen (zoals Qi Gong en yoga) onderwezen worden, zouden voor verschillende redenen ontwikkeld zijn. Het door midden slaan van stenen met de blote hand bijvoorbeeld is een techniek die bij een kenmerkend systeem hoort met specifieke redenen. Hoewel er veel verschillende energetische systemen zijn, heeft het uiteindelijke resultaat van het werken met de energie hetzelfde doel – namelijk verlichting.

Bij Reiki beoefenen we dit soort energie technieken niet, onze intentie en focus is anders, hoewel we uiteindelijk ook naar verlichting toe werken. In plaats daarvan leren we symbolen en mantra’s die ons helpen de energie waar te nemen en Hatsurei Ho om de vaardigheid meer energie door het lichaam te laten stromen te ontwikkelen. Dit betekent echter niet dat de energie anders is.

Sommigen gebruiken paranormale gaven of spirituele gidsen die hen helpen om helder te krijgen wat Reiki wel of niet is. Maar dit komt steeds uit op een persoonlijke interpretatie (op wat voor niveau dan ook) en is subjectief. Daarom geloven we niet dat systemen energetisch verschillend zijn. Wat anders is, is de verscheidenheid aan technieken die onderwezen worden (zelfs binnen het Reikisysteem) en daarbij komt dan nog de individualiteit van degene die deze technieken beoefent.

We denken ook niet dat er verschillende smaken van Reiki energie zijn – eerder andere smaken van gedachten, beoefening en intentie. Wij zien Reiki als de energie (of ‘spirit’ of essentie) van alles. We zijn er dus niet van afgescheiden – het is.

Waar komt het idee vandaan dat er verschillende energie smaken in Reiki zijn?

Misschien is het ontstaan door een aparte kijk op de inwijdingsprocedure. Sommigen geloven dat ze door een inwijding een specifiek energetisch pad gaan betreden (het energetische pad van hun systeem of leraar). Wij zien een inwijding niet op deze manier. Een inwijding is één van de elementen van het Reikisysteem, maar het niet noodzakelijkerwijs het meest belangrijke aspect. Alle elementen werken samen en creëren een systeem dat ons helpt bij het ontwikkelen van onze energetische kracht en het energetisch zuiveren van het lichaam. Traditioneel gezien lijkt een inwijding nooit iemand in iets gemaakt te hebben – of het nu om een niveau gaat of om een lid van een systeem. Het ondersteunt simpelweg de behandelaar in zijn eigen energetisch werk.

We denken dat iedereen geboren is met het vermogen om de energie van Reiki voor healing te gebruiken. Het is een aangeboren vermogen. We zijn Reiki energie. Er is geen HET en ONS.

Aan de andere kant is het feitelijke ReikiSYSTEEM een optelsom van oefeningen (hands-on beoefening, technieken en meditaties, symbolen en mantra’s, inwijdingen en de leefregels), die als ze samen gevoegd worden iets unieks creëren – het Reikisysteem. Een beoefening die een individuele spirituele groei ondersteunt – deze beoefening omvat het vermogen om jezelf te healen en om de vaardigheid om energie te channelen te vergroten en als onze toewijding zuiver en krachtig is – misschien om verlichting te kennen.

Maar waarom houden mensen dan zoveel van Reiki cursussen als ze het vermogen om er mee te werken al hebben? Voor velen is het de ongeëvenaarde vreugde van de herinnering, dat hun spirituele hart of kern binnenin henzelf zit. Na deze aanvankelijke vreugde is het de innerlijke groei die zich voordoet door het werken binnen een structuur, die ontworpen is om energetisch aan jezelf te werken ( je kunt hier het woord ‘energetisch’ vervangen door ‘spiritueel’).

De toewijding en tijd die de behandelaar in zelfbehandeling en oefening steekt, zal duidelijk zijn vruchten afwerpen in zijn/haar behandelingen. Zoals met alles in het leven het geval is, zullen we er meer uithalen naarmate we er meer instoppen. Hoe meer zelfbehandelingen iemand doet, des te meer wordt de energie in het lichaam gezuiverd – met alle voordelen van dien die door die zuivering plaats vinden.

Door de technieken, zoals die in Reiki onderwezen worden te gebruiken, verbinden we ons weer met onszelf – hetzij door het hands-on element, of de meditaties, inwijdingen, werken met de symbolen en mantra’s of het dieper in de leefregels duiken. Reiki heeft veel te bieden – vanuit veel verschillende gezichtspunten.

Elke dag voelen we ons anders en als gevolg daarvan zullen we de energie anders ervaren – niets blijft ooit hetzelfde. Soms kan iemand zeggen – de energie zal zus of zo aanvoelen en dan zal hoogstwaarschijnlijk de energie zo aanvoelen. We staan erg open voor suggestie – in het bijzonder als we zoiets ongrijpbaars als energie (of essentie of ‘spirit’) bespreken. Het is het beste de sensaties te accepteren voor wat ze zijn in plaats van ze te proberen te benoemen. Het zijn de sensaties, niet de energie zelf.

Het uiteindelijke doel van onze beoefening is om te onthouden wie we zijn – Reiki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *