Symbolen En Mantra’s Op De Japanse Wijze

Frans StieneArticles, Nederlands Leave a Comment

sandm

Vertaald door Ad Seelt

Binnen de Japanse traditionele, spirituele lessen worden veel symbolen en mantra’s gebruikt. Kijkend naar deze traditionele Japanse spirituele oefeningen kunnen we zien hoe Mikao Usui de symbolen en mantra’s in zijn lessen gebruikte.

Binnen de lessen, zijn de symbolen gereedschap om te focussen; ze helpen ons aandachtig te blijven. Nu kunnen we ons afvragen, “aandachtig naar wat?” Aandachtig om niet afgeleid te worden door verleden, heden en toekomst. Omdat als onze geest afgeleid wordt door verleden, heden of toekomst, is onze energie ook afgeleid. En omdat energie de geest volgt, zal onze handoplegging sessie ook afgeleid worden.

De symbolen op zich, hebben geen eigen kracht. Zij zijn als een zwaard. Een zwaard heeft ook geen eigen kracht. Ga in een stoel zitten en leg een zwaard voor je: heeft het kracht? Gaat het zich oprichten en uit zichzelf om zich heen slaan? Natuurlijk niet! Wat maakt het zwaard dan krachtig? Het zwaard wordt alleen krachtig als wij het opnemen en het hanteren. Maar dan moeten we wel weten hoe het te gebruiken, anders zouden we onszelf kunnen snijden. Dus de kracht komt werkelijk uit de geest van de persoon die het zwaard hanteert. Dit geldt ook voor de symbolen in het systeem van Reiki. We moeten in onze geest begrijpen hoe we de symbolen moeten hanteren en wat hun eigenlijke betekenis is; dus wat de kracht zal creëren.

De symbolen zijn gereedschappen om ons eigen verborgen, innerlijk, helder licht te helpen herontdekken, onze Reiki, ons Ware Zelf. Dit is waarom de symbolen worden onderwezen in Okuden niveau 2. Okuden betekent verborgen of innerlijke lessen, de symbolen en mantra’s zijn gereedschap om ons te helpen vinden wat diep in onszelf verborgen ligt , ons Ware Zelf. Om ons te herinneren wat in onszelf verborgen ligt, moeten we de symbolen en mantra’s steeds weer gebruiken – als dagelijkse routine en niet alleen maar zo nu en dan. Door de symbolen steeds weer en weer en weer te mediteren, beginnen we langzaam de lagen van onwetendheid, onze boosheid en zorgen af te pellen; dit zal ons innerlijk, groot, helder licht blootleggen. Als we de symbolen spaarzaam gebruiken, zullen we nooit in staat zijn onze onwetendheid los te laten die ingebed is in onze geest, lichaam en energie, onwetendheid die ons licht bedekt. Dit is mede waarom de symbolen en mantra’s gereedschappen zijn voor meditatie, bedoeld om ons te helpen naar binnen te keren. Maar, door de jaren zijn ze erg geëxternaliseerd en worden vaak alleen tijdens handoplegging sessies gebruikt. Door ze te externaliseren, zullen we het moeilijker vinden om te zien wat er verborgen ligt in onszelf. Dus, traditioneel gezien, worden de symbolen gevisualiseerd in de geest. Beginnende studenten kunnen ze tekenen met hun handen, ze nog steeds als externe gereedschappen ziend. Maar door de jaren, moeten studenten ze internaliseren, om de symbolen te belichamen met hun eigen geest.

De symbolen hebben ook mantra’s om ze te begeleiden, deze waren niet de namen van de symbolen; symbool en mantra waren aparte elementen. Een, het symbool, is een visueel hulpmiddel en het ander, de mantra, is een auditief hulpmiddel voor het herinneren van het Ware Zelf. We visualiseren het symbool en scanderen de mantra steeds weer en weer en weer….. Dit is een gebruikelijke manier van doen in traditionele Japanse spirituele lessen.

Als je kijkt naar de bijgevoegde foto bij deze blog, zul je de oefening van Ajikan zien, een traditioneel Japanse, spirituele oefening. Als je deze oefening doet, zit je voor een rol die het Sanskriet symbool A (अ) bevat. In een historische notitie, is het tweede symbool in Okuden Reiki II afgeleid van een Sanskriet symbool, het Kiriku – hrih. Gedurende de oefening richt je je geest op dit A symbool en begin je het te internaliseren zodat je het symbool ‘wordt’. Onderwijl scandeer je de A klank keer op keer op keer; dit doe je tot 45 minuten per sessie. Mikao Usui’s intentie was dat de symbolen en mantra’s op dezelfde manier gebruikt zouden worden in zijn lessen, specifiek omdat hij een spirituele oefening onderwees. We kunnen ons groot, helder licht niet realiseren als we alleen de symbolen en mantra’s zo nu en dan extern gebruiken. We moeten ze internaliseren, en de enige manier is door erop te mediteren gedurende een langere periode.

Als we Mikao Usui’s lessen als een spiritueel pad oefenen, zoals de principes uitwijzen, moeten we leren hoe te mediteren op de symbolen en mantra’s zoals de traditionele Japanse lessen uitwijzen. Hoe meer we dit doen, hoe meer we boosheid en zorgen kunnen laten gaan, hoe meer we dankbaar en trouw aan ons pad en ons Ware Zelf kunnen zijn en hoe meer compassie we kunnen tonen aan onszelf en anderen.

Door de symbolen en mantra’s te belichamen, belichamen we de principes. Dit geeft op zijn beurt vastzittende energie in ons lichaam vrij, zodat het steeds vrijer gaat vloeien, waardoor we een schoner voertuig worden om anderen te helpen. Dus, omdat onze energie vrij vloeit, zal onze handoplegging plaatsvinden in een veel diepere staat, een staat van helderheid, bewustzijn en compassie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *