Spirituele Zegeningen

Frans StieneArticles, Nederlands Leave a Comment

spiritualblessings

Binnen Mikao Usui’s lessen komen we deze zin tegen;

“De esoterische lessen om zegeningen uit te nodigen”, welke gezien wordt in de inleiding tot de principes. Een vertaling van de volledige tekst met de principes luidt als volgt;

De esoterische lessen om zegeningen uit te nodigen
Het spirituele medicijn tegen afgedwaald zijn van de universele waarheid
Vandaag alleen
wees niet boos
wees niet bezorgd
wees dankbaar
wees trouw aan je weg en je ware zelf
toon compassie aan jezelf en anderen
voer gassho ‘s-morgens en ‘s-avonds uit
Belichaam dit in je hart-geest
Reciteer met je mond
Verbeter je hart-geest en lichaam
Usui’s lessen voor het herinneren van iemands Ware Zelf
De oprichter Mikao Usui

Veel beoefenare(sse)n en onderwijzer(es)s(en) geloven dat de zegeningen waarover Mikao usui praat in zijn verklaring verwijzen naar de reiju/afstemming/initiatie. Maar dit is niet het geval. Als we beter kijken naar de hele verklaring, komen we het concept van reiju/afstemming/initiatie helemaal niet tegen; eerder nog, we komen een specifieke geesteshouding tegen. Een geesteshouding van geen boosheid, geen bezorgdheid, van dankbaarheid, van trouw zijn aan je weg en je ware zelf en van compassie tonen aan jezelf en anderen.

De echte zegening waarover Miako Usui praat is het belichamen van deze geesteshouding in onze hart-geest, de hele dag door; dat is de zegening. 

Denk er eens over na

Zou het geen zegening zijn als we niet meer boos hoeven te worden en als we niet meer te maken zouden krijgen met boze mensen?

Zou het geen zegening zijn als we niet meer bezorgd en bang hoeven zijn en als we niet meer te maken zouden krijgen met bezorgde en bange mensen?

Zou het geen zegening zijn als we dankbaar zouden zijn voor alles wat op ons pad komt, ongeacht wat het is?

Zou het geen zegening zijn als we de hele tijd compassie kunnen tonen aan onszelf en anderen en als andere mensen ook compassie tonen aan zichzelf en ons en anderen?

Dit soort zegeningen zijn in zichzelf versterkend, wat betekent dat we ons er van binnenuit sterk en bekrachtigd door voelen. Ze komen uit onze persoonlijke oefening als we mediteren op de principes, mediteren tijdens handoplegging, mediteren op de symbolen en mantra’s en de meditatie-oefeningen zoals joshin kokyu ho uitvoeren en als we meditatief zijn als we een reiju/afstemming/initiatie uitvoeren.

Als we denken dat de zegening waarover Mikao Usui

praat, de reiju/afstemming/initiatie zelf is, moeten we dus altijd vertrouwen op een bron van buitenaf, de lera(a)r(es) die de reiju/afstemming/initiatie uitvoert. Dit creëert een staat van afhankelijkheid en is helemaal niet bekrachtigend, omdat we niet continue bij de lera(a)r(es) kunnen zijn. De lera(a)r(es) is er om ons te helpen onszelf te bekrachtigen zodat we de interne zegeningen kunnen voelen – een geesteshouding van geen boosheid, geen bezorgdheid, dankbaarheid, trouw zijn aan onze weg en ons ware zelf, en compassievol zijn, dag en nacht.

Duik daarom diep in het hart van het systeem van Reiki en voel de zegeningen van het belichamen van de principes in je dagelijks leven. Voel de zegeningen de hele tijd op je neerdalen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *