Reiki en Acceptatie

Frans StieneArticles, Nederlands Leave a Comment

acceptance

Vertaald door Ad Seelt

Als we diep in het systeem van Reiki graven, zullen we acceptatie herontdekken. 

Acceptatie is een héél belangrijk element in het genezen van onszelf en het helpen van anderen zichzelf te genezen. Zonder acceptatie, gaan we met onszelf en anderen strijden en worstelen.

Laten we eens kijken naar de principes:

Wees niet boos
Wees niet bezorgd
Wees dankbaar
Wees trouw aan je pad en je Ware Zelf
Toon compassie aan jezelf en anderen

Als we handoplegging behandelingen uitvoeren met iemand anders moeten we dit doen vanuit een gevoel van acceptatie. Als we voelen dat we onszelf moeten beschermen tijdens een sessie, dan is er geen acceptatie. Onszelf beschermen komt uit een gevoel van angst en bezorgdheid, een gevoel waardoor we de cliënten niet accepteren zoals ze zijn. Dus hoe meer we onze bezorgdheid en angst loslaten, hoe meer we anderen zullen accepteren. Hoe meer we anderen accepteren, hoe vrijer onze energie zal vloeien en hoe meer open ruimte we onze cliënten kunnen bieden om te beginnen zichzelf te genezen.

Maar natuurlijk reflecteert dit ook terug op onszelf. Vaak accepteren we onszelf niet zoáls we zijn en wáár we zijn in onze persoonlijke oefening en leven. Als we onszelf niet accepteren; als we altijd blijven strijden met aspecten van onszelf, veroorzaakt dit op zijn beurt boosheid, zorgen en angst.

Onszelf accepteren is alsof we onszelf en onze zaken in een open hand plaatsen, de open hand van acceptatie. Bijvoorbeeld, als we een ziekte hebben, strijden we daar mee en dat geeft zorgen, angst en boosheid, dit soort strijden is een worsteling tussen ons en de ziekte. En in deze strijd houden we onze zaken in een strakke vuist, de gesloten vuist van worstelen. Als onze vuist gesloten is, is onze geest gesloten en vloeit onze energie dus niet vrij. Maar als we onze hand openen in acceptatie, zal onze geest ook opener worden en onze energie vrijer beginnen te vloeien. Deze vrij vloeiende energie zal daardoor een betere omgeving creëren om genezing te laten plaatsvinden.

Acceptatie is dus verstrengeld met dankbaar zijn. Dankbaar zijn betekent accepteren wat op ons pad komt, ongeacht wat het is. Dit soort dankbaarheid komt uit onze open, ruimtelijke, compassievolle geesteshouding, die alles en iedereen inhoudt. Met andere woorden, deze soort acceptatie is compassie.

Compassie tonen aan onszelf en anderen gaat helemaal over accepteren: onszelf accepteren met al onze ‘goede’ en ‘slechte’ kanten en anderen accepteren met al hun ‘goede’ en ‘slechte’ kanten. Goed en slecht tussen aanhalingstekens om ons eraan te herinneren dat als we dieper in het herontdekken van ons Ware Zelf komen we gaan inzien dat we allemaal dat grote, heldere licht zijn, ongeacht wat onze buitenste lagen zijn. En als we dat grote, heldere licht in onszelf en anderen zien, dan is er geen verdeeldheid meer en zuivere acceptatie is geboren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *