Het Regent Rei

Bronwen and Frans StieneArticles, Nederlands Leave a Comment

rain

Het werken met kanji is geweldig – kanji geven ons niet alleen een woord voor ons om te lezen, maar het bevat vaak ook een visueel beeld in de specifieke penseelstreken. Stel je voor dat het Nederlandse woord boom eigenlijk leek op een afbeelding van een boom… nou, met kanji is het mogelijk om dit soort schoonheid te ontdekken. Laten we naar het eerste van de twee kanji van Reiki kijken om verborgen betekenis in zijn visuele diepten te vinden.

De versie van het kanji voor Rei van voor 1940 laat drie kleine kommen of kopjes op een rij zien. Men gaat er vaak vanuit dat deze kommen de kwaliteit van de drie-eenheid vertegenwoordigen. Dit kan de drie-eenheid zijn van de vader, moeder en het kind, Aarde, Hemel en Eenheid, of, als we kijken naar de esoterische Japanse leerstellingen, de drie aspecten van Boeddha. 

Een ander beeld binnen het kanji voor Rei is dat van een tovenaar die bidt voor regen. Regen voedt onze planeet. De wereld zoals we die kennen kan niet bestaan zonder regen. In het kanji voor Rei valt dit voedzame, levensbevestigende regen in de drie kommen. Dit kan worden gezien als de drie-eenheid die zijn fundamentele voedingsbehoeften krijgt geschonken.

Als we dit in de context plaatsen van de betekenis van handoplegging of een reiju/afstemming, dan komen we tot een paar interessante conclusies.

De beoefenaar/leraar (tovenaar) verbindt zich met de energie (regen), deze energie stroomt naar beneden en de cliënt/leerling absorbeert deze energie voor zijn of haar fundamentele behoeften. Deze behoeften, vanuit een Japans Reiki perspectief, zijn de balancerende elementen in de mens van Aarde, Hemel en Eenheid (de drie kommen).

Stel je nu een tuin voor met een aantal hoge bomen, bloembedden met kleurrijke zomerbloemen, een paar struiken en een mooi weelderig groen stuk gras. Het begint te regenen. Eerst spatten er grote druppels op de bladeren, het gras, de bloemblaadjes. En dan stortregent het.

Regen heeft slechts één smaak. Het is regen. En regen maakt geen onderscheid tussen de bomen, bloemen, de struiken en het gras. Er is geen oordeel in de regen. De regen denkt niet… nu, kijk naar die grote boom, ik regen daar een beetje meer op en slechts een paar drupjes op dat kleine grassprietje; het is gewoon regen.

De hoge boom, de bloem, de struik en de grasspriet nemen de regen naar wat ze nodig hebben en naar hun vermogen om het op te nemen – niet omdat de regen ze vertelt wat ze mogen hebben en hoe. Dit is een heel gezonde en natuurlijke situatie.

Als we een behandeling doen of een reiju/afstemming, dan moeten we op dezelfde manier handelen. De beoefenaar of leraar moet “bidden” voor regen: bidden is in dit geval het vaststellen van je intentie, waarbij de regen de energie is. De energie waarmee we ons verbinden als Reikibeoefenaar en leraar heeft slechts één smaak, net als de regen.

Hoe kan universele energie, die van nature non-duaal is, meerdere smaken hebben? Zodra we zeggen dat dit een andere energie is dan dat, dan hebben we het zeker niet over non-dualiteit – en daarom ook niet over universele energie.

Nadat we onze intentie gezet hebben en de energie naar beneden begint te komen moeten we helemaal niet meer oordelen, net als de regen. De cliënt/leerling zal de energie opnemen afhankelijk van zijn of haar behoeften en vermogen, net als de hoge bomen, struiken, bloemen en het gras – niet omdat de beoefenaar/leraar het zegt.

Zodra er een oordeel is geveld over de cliënt of leerling en de “hoeveelheid” Reiki ze nodig hebben, dan is de beoefenaar/leraar niet in een staat van liefde en mededogen, maar is hij/zij uit de gezonde en natuurlijke stroom gestapt. Het proces zal daarom een heel ander effect hebben. Sommige van de oordelen die tijdens een behandeling gemaakt kunnen worden bevatten een beslissing dat een specifieke plek meer energie nodig heeft dan een andere, maar wie zijn wij om daarover te oordelen? Is het niet de cliënt/leerling die beslist wat er nodig is?

Dus, stap de volgende keer wanneer je een behandeling of een reiju/afstemming geeft in deze non-duale staat, laat de energie door jou naar beneden regenen zonder te oordelen over de cliënt of leerling. Wees volledig open en laat de energie z’n werk doen.

Oorspronkelijke tekst:

(Aangepaste versie van het originele artikel op de website, gepubliceerd op 17 september 2008: http://www.ihreiki.com/blog/article/its_raining_rei )

Nederlandse vertaling: Frank Scholten, 7 juni 2015 (usui-reiki-ryoho.nl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *