Het Onderwijs van Usui Sensei

Bronwen and Frans StieneArticles, Nederlands Leave a Comment

usuipaint

The Teachings of Usui translated into Dutch
Door Bronwen en Frans Stiene
Translated by Sinie Klomp

De laatste jaren is er nogal wat discussie binnen de Reiki gemeenschap over ‘nieuwe’ ontdekkingen binnen het Reikisysteem. De aandacht van deze discussies was op diverse onderwerpen gericht, waaronder Mikao Usui’s leven en Mikao Usui’s onderwijs – dit alles in verband met wat er vandaag de dag onderwezen wordt als zijnde het Reikisysteem.

Dit artikel behandelt twee verschillende vormen, waarvan veel Reiki cursisten tegenwoordig denken dat ze verband houden met elkaar. De eerste vorm bevat informatie die verschaft wordt door nog levende studenten van Usui over zijn onderwijs. De tweede vorm is vandaag de dag over de hele wereld bekend als het Reikisysteem.

Door naar de elementen van Usui sensei’s onderwijs te kijken en deze te vergelijken met het Reikisysteem, is het mogelijk om een verband tussen deze twee vormen te zien en dit verband is Usui sensei zèlf. Het feitelijke onderwijs is heel verschillend wat betreft intentie en opzet.

Suzuki san werd in 1895 in Japan geboren en was de nicht van Usui sensei’s vrouw Sadako Suzuki. Op 20-jarige leeftijd begon ze haar training bij Usui sensei. Van 1915 tot 1920 kreeg ze officieel onderwijs van hem en daarna informeel tot zijn dood in 1926. Suzuki san leeft nog steeds, net als 10 andere studenten van Usui sensei. Suzuki san is een behandelaar en leraar van Usui sensei’s onderwijs. Om het onderwijs van Usui sensei te beoefenen, moet de aandacht gericht zijn op zelfverwerkelijking. Het healen van anderen is een natuurlijk bij-effect van het op deze manier werken, maar bij deze vorm van onderwijs ligt daar zeker niet de nadruk op. Niet alleen is healing niet een belangrijk onderdeel van deze vorm, maar ook de benadering van healing verschilt van de technieken die in het Reikisysteem gebruikt worden. Het onderwijs van Usui sensei en het Reikisysteem brengen cursisten op paden die uniek zijn voor elke vorm. En deze paden zijn niet hetzelfde.

Eén van de meest belangrijke aspecten van wat Suzuki san onderwijst zijn de leefregels, maar deze zijn niet hetzelfde als de leefregels van het Reikisysteem en zijn ontwikkeld uit hun eigen individuele context. Het onderwijs zelf wordt één op één gegeven en duurt vele, vele jaren waarbij de student steeds meer lagen gaat begrijpen en de leraar begeleiding geeft. De symbolen worden, op één uitgezonderd, niet gebruikt en het onderwijs is gebaseerd op de persoonlijke ontwikkeling van de student door het gebruik van specifieke meditaties. Dit is een spirituele beoefening met de focus op het ontdekken van je eigen ware essentie.

Usui sensei’s onderwijs weerklinkt in het Reikisysteem – werken met energie om te healen, de leefregels, reiju – maar met geen één van deze elementen wordt er op dezelfde manier gewerkt. Om te kunnen begrijpen hoe de ene vorm van onderwijs zich in de andere heeft ontwikkeld wordt vandaag de dag aangenomen dat Usui sensei mogelijk zijn onderwijs heeft ontwikkeld met twee verschillende doelen voor ogen. Het vroege onderwijs (ca. 1912 – 1926), dat de aandacht richtte op persoonlijke spirituele ontwikkeling, werd onderwezen tot zijn dood, terwijl het latere onderwijs (ca. 1922 – 1926) speciaal ontwikkeld werd voor healing. Tegenwoordig is het Reikisysteem een zakelijke aangelegenheid voor velen die hun onderwijscapaciteiten inzetten om cursisten te begeleiden naar bewustzijn van energie en healingwerk. Usui sensei’s onderwijs is geen zakelijke aangelegenheid. Het richt de aandacht op persoonlijk werk via een doorgaande studie tussen leraar en student.

Usui sensei’s onderwijs, zoals dat onderwezen wordt door Suzuki san, heeft geen naam, maar kan als een Methode voor Spirituele Oefening gezien worden, wat in feite Usui sensei’s leven was. De namen Usui Teate of Usui Do zijn niet meer dan dat – namen. Mensen hebben deze namen gebruikt voor bepaalde onderdelen van dit onderwijs, maar door deze termen te gebruiken kan het inzicht in het onderwijs beperkt worden.

Tegenwoordig zouden veel Reiki behandelaars graag zien dat Usui sensei’s onderwijs bekend werd alsof ze het recht hebben om deze informatie te kennen. Het is juist, dat het historisch gezien zijn voordelen heeft om de herkomst van een beoefening zoals het Reikisysteem te begrijpen, maar het is ook waar, dat dit onderwijs gerespecteerd moet worden voor wat het is: uniek en losstaand van het Reikisysteem. Dit onderwijs heeft een eigen structuur en die is niet hetzelfde als het Reikisysteem. Het kan niet in een dag of twee of zelfs niet in een jaar geleerd worden, er zijn geen handleidingen of cursus instructies beschikbaar en het kan niet van het internet afgehaald worden. Het is bestemd voor diegenen, die toegewijd zijn aan hun oefening, strevend naar persoonlijke verlichting.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *