Het Kraken van de Reiki Code

Bronwen and Frans StieneArticles, Nederlands Leave a Comment

Matrix Code

Breaking the Reiki Code translated into Dutch
Door Bronwen en Frans Stiene
Translated by Sinie Klomp 

Een Onderzoek naar de Reiki Symbolen en Mantra’s met behulp van de Japanse Filosofie.

Het actuele onderzoek naar het Reikisysteem brengt een heleboel verborgen kennis aan het licht over het begin van het systeem en de oorspronkelijke intenties. Tijdens het onderzoek voor onze boeken, The Reiki Sourcebook en The Japanese Art of Reiki, ontdekten we dat dit soort kennis niet opzettelijk weggehouden is voor nieuwsgierige ogen – het lag eerder onder een laag stof van een onontdekt verleden. Door wat stof weg te vegen onthult dit artikel een code: één die constant in het spel is voor behandelaars over de hele wereld – vaak niet herkend en niet erkend.

Beoefen je Reiki om anderen te helpen, om aan jezelf te werken, om afstandsbehandelingen te geven of om een andere reden? De motivaties achter een individuele beoefening zijn eindeloos door de vele en onmeetbare voordelen van het systeem. In de kern van deze vele beloningen, diep in de fundamenten van het systeem, bestaat een wet die dit alles mogelijk maakt. Het is het thuis van de spirituele energie en het heet non-dualiteit.

Het woord, non-dualiteit, geeft uitdrukking aan de onderliggende Eenheid van het bestaan: dat er geen ‘ik’ is – enkel de eenvoud van Zijn. Het dient als voorbeeld voor het concept dat we allemaal uit dezelfde bron komen, dezelfde bron zijn en terugkeren naar dezelfde bron.

Hoe meer kennis je als behandelaar verkrijgt over wat je doet en ervaart, hoe dieper de verbinding met je beoefening wordt. Dit onwrikbare basiswerk verhoogt bijgevolg je intentie: dat resulteert in een algehele meer effectieve beoefening.

Door in de Japanse achtergrond van de vier traditionele Reiki symbolen en mantra’s te graven, is het mogelijk te ontdekken hoe deze code de blauwdruk van het systeem is en wat dit in praktische zin betekent. Uit respect voor de aard van het onderwijs (als een systeem met verschillende niveaus) zijn de mantra’s in dit artikel vervangen door de pseudoniemen CKR, SHK, HSZSN en DKM. De symbolen worden Symbool 1, Symbool 2, Symbool 3 en Symbool 4 genoemd, zoals dat ook in Japan onderwezen wordt.

De vier symbolen zijn duidelijk herkenbaar in Japan. Symbool 1 heeft een relatie met de Tendai symboliek en versies van Symbool 2 kunnen overal in Japan in tempels gevonden worden. Symbool 3 en 4 zijn Japanse kanji (Japanse karakters) en als ze in het Japans gelezen worden creëren ze de feitelijke naam van de corresponderende mantra.

Om de code te kraken is het nodig dat een onderzoeker eerst meer begrijpt van de Japanse filosofie van Hemel en Aarde. Kennis van deze dualiteiten, of polaire opposities, is de primaire structuur die nodig is voordat de waardering voor deze wet kan groeien. Dualiteiten zijn de voedingsbodem voor de ultieme ervaring van non-dualiteit. Non-dualiteit is niet een specifiek Japans concept; het bestaat in alle levensvormen en het tweeledige begin wordt vaak gevonden in de verwijzing naar yin en yang, negatief en positief of vrouw en man. Deze voorbeelden zijn maar het topje van de oneindige ijsberg van tegenpolen.

Een Japanse kosmologische theorie zegt, dat uit de verbinding van de tegengestelde krachten van Aarde energie en Hemel energie alle dingen geboren worden, inclusief de mensheid (Shugendô van Miyake Hitoshi, Center for Japanese Studies, The University of Michigan). Hiermee wordt gezegd dat mensen een mix van beide krachten zijn en om doelbewust te leven moeten deze elementen vrijelijk kunnen stromen en verenigd worden. Dit kan gebeuren door specifiek met de eerste twee symbolen en mantra’s te werken die onderwezen worden in het Reikisysteem.

Symbool 1 en de mantra CKR stellen behandelaars in staat om zich te verbinden met de Aarde energie. Om dit te doen is het nodig dat de focus naar binnen wordt gericht en niet naar buiten. Binnenin jezelf heb je toegang tot deze energie. Je bent Aarde energie – je hebt enkel het bestaan ervan niet erkend.

Onder de groeiende lagen van boosheid, verdriet, angst, oordelen en overtuigingen die mensen verzamelen, ligt deze kennis verborgen en wordt over het hoofd gezien. Deze lagen verduisteren de menselijke ware aard, die de Aarde energie al bevat. Het doel van de oefening met Symbool 1 en CKR is om de persoonlijke verbinding met de energie van de Aarde weer te herstellen.

In het Westen zijn Symbool 1 en CKR vermaard om hun gronding, bescherming en fysieke en krachtige kwaliteiten – elk van deze eigenschappen hoort bij de Aarde. Door dit te begrijpen en door dit facet van de code in het Reikisysteem te gebruiken, krijgt de beoefening een heel nieuwe betekenis.

Het werken met Symbool 2 en SHK houdt in dat je je mentale en intuïtieve vermogens onderzoekt. Door een stap verder te gaan dan het Westerse gebruik van dit inzicht, wordt de Japanse filosofie en de verbinding met de Hemel energie blootgelegd. Hemel is een uitdrukking die heel wat overtuigingen, emoties en visies kan triggeren in de vele religies en culturen op de wereld. Over de hele wereld wordt dit gezien als een plaats van hemelse wezens, een drijvend paradijs of een rustplaats voor de toekomst; in Japan behoudt Hemel zijn culturele unieke interpretatie – één die ook de interne verbinding omvat. Net als met Symbool 1 en CKR kunnen behandelaars hun verbinding met de Hemel energie in zichzelf vinden.

Energetische kwaliteiten worden eerder door ervaring dan door woorden begrepen. Om een diepgaand begrip van de verbinding tussen de Aarde energie of de Hemel energie en jezelf te verkrijgen is toegewijde oefening een vereiste. Dit kan bereikt worden door enkel met één symbool en mantra per keer te oefenen, in plaats van een reeks van symbolen en mantra’s tegelijkertijd te gebruiken. Mensen hebben te vaak haast om het eindstation van verlichting te bereiken en vergeten daarbij dat het proces zelf het verlichtende element in zich kan dragen.

Het grondende effect van het eerste symbool en mantra ondersteunt het daaropvolgend werken met het etherische tweede symbol en mantra. Zonder deze gecenterde voorbereiding kan de ontwikkeling van intuïtieve of paranormale vermogens gevaarlijk worden. Je kunt uit balans raken zoals een driehoek die je op z’n kop zet en op de top laat wiebelen; draai het patroon om en zorg dat je diep geworteld bent in de Aarde, waarmee je je innerlijke groei ondersteunt.

Nu komt er een intigrerend onderdeel van het Reikisysteem aan de orde: het derde symbool en mantra HSZSN. In het Westen wordt dit algemeen geassocieerd met afstand. Men is ervan overtuigd, dat door het gebruik van deze elementen afstand overbrugd kan worden,

zodat energie naar iemand of iets gestuurd kan worden. Vanuit een Japans perspectief bezien gaat dit concept dieper, namelijk in het mechanisme van de Japanse universele wetten: Symbool 3 en HSZSN dragen bij aan het verwerkelijken van Eenheid. Het is volkomen logisch dat, dit samenvoegend met Reiki – de energie van alles -, afstand niet kan bestaan. Hiroshi Doi’s vertaling van HSZSN is “het juiste bewustzijn is de oorsprong van alles” – dat ‘juiste bewustzijn’ is Eenheid. Eenheid ervaren met alles, of het nu een ander wezen, plaats of ding is, is een alternatief gezichtspunt voor het idee van ‘afstandsbehandeling’.

Om volledig het doel en de betekenis van Symbool 3 en mantra HSZSN te kunnen bevatten, is het noodzakelijk om gewerkt te hebben met de voorgaande twee symbolen en mantra’s van Hemel en Aarde energie. Zonder het proces van het worden en zijn van Aarde en vervolgens Hemel energie ervaren te hebben, is het onmogelijk om het concept van Eenheid binnen in jezelf te laten ontstaan. Net als bij de conceptie is het noodzakelijk dat een eitje en een spermazaadje versmelten om het wonder van een complete mens te creëren. Met alleen Aarde energie zonder het begrijpen van Hemel energie, of andersom, kan Eenheid niet ontstaan. Dit is de centrale kosmologie van het Reikisysteem. Het succesvol oefenen met elk van de symbolen en mantra’s brengt iemand op het pad naar Eenheid en non-dualiteit.

En hoe zit het dan met het vierde en laatste symbool en de mantra DKM?

DKM, een in Japan veel gebruikt woord, betekent als het letterlijk vertaald wordt “Groot Helder Licht”. Het komt algemeen voor in Japanse religieuze teksten en zelfs in de beoefening van de Japanse gevechtskunsten.

Dit licht te worden staat gelijk aan waarlijk het concept van non-dualiteit kennen. Daarin wordt alles ervaren als Eén: er is geen goed of slecht, donker of licht, lelijk of mooi, positief of negatief, geen God of Boeddha – enkel Zijn. Als je eenmaal deze Eenheid erkent in elke gedachte, elk gevoel, elke beweging van je wezen, dan is de ware aard van het bestaan blootgelegd.

Het systeem dat je beoefent bestaat uit vele lagen. In je voortgang door elke laag kom je nieuwe waarheden tegen, die je vergezellen op je reis. Weet dat de diepgaandheid van dit geheime onderwijs hier ontdekt kan worden – met als enige doel je te ondersteunen in je spirituele ontwikkeling.

Door Hemel en Aarde te verenigen reis je op het innerlijk pad naar Eenheid. Het unieke Reikisysteem geeft je de gelegenheid om terug te keren naar je ware natuur, die van het Grote Heldere Licht. De code is gekraakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *