Genezing op Afstand – In ons Hart

Frans StieneArticles, Nederlands Leave a Comment

nz

Vertaald door Ad Seelt

Het is interessant om te merken, dat, naarmate ik dieper ga in mijn eigen uitvoering van het systeem van Reiki, mijn manier van denken mee verandert.

Ik was gewend mensen, die vroegen over afstandsgenezing, te vertellen dat; ‘ik het naar je toe stuur’ of ‘het is onderweg’, om er eens twee te noemen. Maar mettertijd begon dit vreemd te voelen, omdat ik voelde dat de mensen met wie ik werkte niet gescheiden van mij waren, noch ik gescheiden van hen. Zij waren niet ergens anders afgescheiden van mij; in feite voelde ik ze diep in mijn hart-geest. 

Dit gevoel, dat we niet afgescheiden zijn, komt door het langzaam verinnerlijken van de lessen van het systeem van Reiki. Na verloop van tijd kunnen we zelfs een diepe ervaring hebben van non-dualiteit. Dit betekent dat we ook andere woorden moeten gaan gebruiken zodat die meer passen bij onze directe ervaring. 

Voor mij is; “Reiki zenden” of “Reiki is onderweg” daardoor ook veranderd in de zin; “Ik hou je in mijn hart-geest”. Hart is vanuit Japans perspectief ook geest; zij zijn niet twee verschillende dingen.

Als we ons realiseren dat ons hart-geest open als het heelal is, realiseren we ons ook dat al onze harten-geesten al onderling verbonden zijn. Er hoeft niets gezonden te worden, je hoeft je alleen de onderlinge verbondenheid met de andere persoon, en met alles dat is, te herinneren. En in deze onderlinge verbondenheid van hart-geest, kunnen we onze intenties zo afstellen dat de andere persoon van deze onderlinge verbondenheid neemt wat hij/zij nodig heeft. We ‘zenden’ niet iets en de andere persoon ‘ontvangt’ niet iets. We richten onze aandacht op die ander en houden die ander in ons hart-geest met liefde en tederheid, in de open ruimte die we allemaal samen bewonen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *