Eenheid in Reiki

Frans StieneArticles, Nederlands Leave a Comment

unity

Vertaald door Ad Seelt

Onlangs was ik één van de hoofd sprekers op de Internationale Reiki Conferentie in Sidney, Australië, georganiseerd door de grootste Reiki associatie in Australië, de Australian Reiki Connection (ARC). Ander sprekers waren o.a. Hyakuten Inamoto, Kathleen Prasad, William Lee Rand en Paul Mitchell om er een paar te noemen.

Het was verbazend te horen dat de meeste van de sprekers, vertelden dat het systeem van Reiki een systeem is voor het herontdekken van ons Ware Zelf. Verschillende termen werden voor dit Ware Zelf gebruikt; Boeddha Zijn, Ware energie, Goddelijke Kracht etc…. maar ze wezen allemaal op hetzelfde, onze essentie.

Het was een fantastische bijeenkomst van verschillende Reiki onderwijzers die verschillende ideeën hebben; we kunnen dan het systeem van Reiki heel verschillend onderwijzen, er was toch een gemeenschappelijke basis. Deze gemeenschappelijke basis is de eenheid binnen Reiki, ons Ware Zelf, wat we allemaal weer moeten beginnen te herontdekken. Door het scheppen van eenheid onder al de verschillende onderwijzers bij al de verschillende vormen en onderwijsmethodes, scheppen we een veel meer samenhangende Reiki gemeenschap.

Het hoofddoel van de conferentie was de toekomst van Reiki. De toekomst van Reiki is helder: we moeten bruggen bouwen tussen al de verschillende vormen en tradities zodat we allemaal ons Ware Zelf kunnen herontdekken, wat op zijn beurt zal helpen de wereld een betere plek te maken.

Één ander opwindend punt was dat Dieren Reiki ook een hoofdonderdeel zou zijn. Om een betere wereld te scheppen moeten we ook onze dieren beter gaan behandelen, om zo niet alleen tussen verschillende onderwijzers en vormen eenheid te scheppen maar ook tussen mens en dier. Als we goed kijken, zijn we eigenlijk niet zo héél verschillend.

Maar het waren niet alleen de sprekers die die in eenheid samenkwamen, er waren ook de toeschouwers die hun ideeën in eenheid deelden. Ik zal altijd een leerling blijven en als spreker heb ik heel veel geleerd van het publiek.

Ja, er zullen altijd verschillen blijven in de wijze waarop we Mikao Usui’s lessen beschouwen, maar zoals ik altijd zeg; “de éne manier is niet beter als de andere, alleen een verschillende manier”. Dus ongeacht welke traditie je prefereert of welke ideeën je hebt over het systeem van Reiki, laten we onze handen in elkaar slaan. Laten we elkaar de hand vasthouden en het pad lopen in eenheid zo dat we allemaal onze essentie kunnen herontdekken en beginnen met het belichamen van de principes in onze hart-geest. Als we dat doen, als we allemaal de principes/onze essentie/ons helder licht tezamen belichamen zullen we een schitterende, stralende toekomst voor Reiki creëren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *