De Wortels van Het Systeem van Reiki

Frans StieneArticles, Nederlands Leave a Comment

UsuiStiene

Zonder wortels kan een plant niet groeien en vrucht dragen.

Om het systeem van Reiki echt te doorgronden, moeten we teruggaan naar de wortels die Mikao Usui geplant heeft voor zijn lessen. Door die wortels te verkennen en te oefenen, kunnen we de echte vruchten van het systeem van Reiki plukken.

Veel onderwijzers kijken voor de wortels in Mrs. takata’s of Chujiro Hayashi’s lessen. Maar door intensief onderzoek weten we dat deze beide onderwijzers Mikao Usui’s lessen wijzigden.

Derhalve zullen we daar de werkelijke wortels niet vinden.

Sommige mensen zullen dit artikel niet leuk gaan vinden omdat ze veel in hun systeem hebben geïnvesteerd, maar ik denk dat we precies en eerlijk moeten zijn als we over Mikao Usui’s lessen praten. Veranderingen gebeuren, maar later we daar eerlijk en open over zijn. Hier gaan we een paar van deze veranderingen onderzoeken.

 

Veranderingen aan het systeem van Reiki door het Usui Reiki Ryoho Gakkai

Het Usui Reiki Ryoho Gakkai is een erg ongrijpbare groep van onderwijzers en beoefenaars in Japan. Door de jaren hebben sommige leden publiekelijk onderwezen aan buitenstaanders en hen geïnformeerd over sommige van hun lessen. In 2001 hebben we in Tokyo een Gakkai lid ontmoet, die ons sommige van hun lessen uitlegde.

Zowel deze persoon als Hiroshi Doi, een ander bekend Gakkai lid, beweren dat zelfs binnen de Gakkai de lessen veranderden na Mikao Usui’s dood.

“Dento Reiki [Usui Reiki Ryoho Gakkai] zoals het beoefend werd door leden van de Usui Reiki Ryoho Gakkai vóór Usui sensei’s dood veranderde drastisch na zijn overlijden en nog meer na het eind van de 2e wereldoorlog.”

– A Modern Reiki Method for Healing by Hiroshi Doi

Dus om te weten wat de wortels van Mikao Usui’s lessen zijn kunnen we niet geheel vertrouwen op de Usui Reiki Ryoho Gakkai; we moeten dieper graven naar Mikao Usui zelf.

 

Veranderingen aan het systeem door Chujiro Hayashi.

Zoals vele andere Japanse en niet-Japanse Reiki onderzoekers, herontdekte ook Hiroshi Doi vele veranderingen gemaakt door Chujiro Hayashi.

Dit is wat we nu weten over wat Hayashi veranderde….

Gedeelte van een interview met Hiroshi Doi in het Reiki News Magazine:

William Rand: “hoe veranderde Dr. Hayashi’s manier van Reiki nadat hij de Gakkai verliet?”

Doi sensei: “het is niet zozeer dat zijn manier veranderde nadat hij de Gakkai verliet maar dat een nieuwe stijl ontwikkeld werd vanaf het begin van zijn Kenkyu Kai. Een ontvanger, behalve een ernstig zieke persoon, werd geacht zittend een behandeling ontvangen; deze zittende positie werd gewijzigd in een liggende positie op een tafel. De behandelmethode werd veranderd van één op één naar meerdere op één…..

Een standaardpositie voor handoplegging werd ontwikkeld en de nieuwe Reiki Ryoho Shinshin ofwel ” Richtlijnen voor de Reiki genezing methode” werden gecreëerd. Een nieuw systeem voor het delen en doorgeven [reiju/inwijdingen/afstemming] van Reiki Ryoho werd ingeburgerd en er werd een maandelijkse vijfdaagse workshop gehouden waar Okuden werd gegeven. Terwijl bij de Gakkai, de navel en de Tanden (het centrum onder de navel) als belangrijk werden beschouwd, werden de energiecentra zoals de meridianen van acupunctuur, Tsubo of vitale punten en de chakra’s, etc. belangrijk.”

Hiroshi Doi legt dit nog verder uit in zijn boek; Modern Reiki Method for Healing, en in zijn handboeken:

“Maar ik kon aanwijzingen vinden dat hij (Chujiro Hayashi) de “Usui methode” al in de “Hayashi methode” had veranderd, zelfs vóórdat hij Takata sensei had onderwezen. Het leek erop dat hij Reiki-ho probeerde te moderniseren op basis van zijn medische kennis en ervaring als uitvoerend therapeut.”

“Vervolgens, hoewel Hayashi sensei aan het publiek adverteerde dat hij ‘Usui’ Reiki Ryoho onderwees nadat hij onafhankelijk werd van de Gakkai, onderwees hij eigenlijk ‘Hayashi’ Reiki. Hij adopteerde zijn eigen theorieën en technieken, gericht op het genezen van ziekten.”

“De 12 basis handposities en de afstemmingprocedures [met de mantra’s en symbolen] die wij heden gebruiken zijn allemaal afgeleid van Hayashi-sensei’s technieken.”

“Reiju, zoals nu wordt uitgevoerd, daarvan wordt beweerd dat het gebaseerd is op de vorm die ontwikkeld is door Hayashi-sensei en toen doorgegeven aan Hawayo Takata.”

Zo kunnen we dus zien dat Hayashi veel aspecten van het systeem van Reiki veranderd heeft. Daarom kunnen we ook niet alleen naar Hayashi’s lessen kijken om de wortel te kennen en de echte vruchten van het systeem van Reiki te kunnen gebruiken.

 

Veranderingen aan het systeem door Mevr. Takata

Ondanks dat Mevr. Takata, Hayashi’s onderwijs volgde, wist zij van de echte wortels van het systeem van Reiki; toch voegde zij deze niet in haar eigen onderwijs in. We kunnen dit zien aan opnames van Mevr. Takata door haar student John Harvey Gray.

” Toen John studeerde met Takata, maakte hij meer dan 20 geluidsopnames van haar lezingen en lessen. Op één van die opnames bediscussieert zij een reis naar Japan om haar benadering van Reiki te onderwijzen. Aldaar, ontmoette zij enige Japanse burgers die actief Reiki beoefenden en onderhielden zoals zij het in Japan kenden. Takata beschouwde hun benadering als volledig gefundeerd, maar niet geschikt voor het westen. Het was erg complex, vereiste jaren van training en was nauw verwant aan religieuze praktijken. Zij voelde dat deze factoren studenten in het westen zouden afschrikken en het verspreiden van Reiki over de hele wereld, zouden belemmeren in een tijd dat dit, in haar ogen, juist erg nodig was.”

-Hand to hand door John Harvey Gray

Hier kunnen we zien dat wat Mevr. Takata onderwees, niet hetzelfde was als wat de onderwijzers in Japan, die ‘actief Mikao Usui’s lessen beoefenden en onderhielden’, aan het beoefenen waren. Deze waren ook vervlochten met religieuze praktijken – uit het Boeddhisme, lessen als Tendai en Shugendo bijvoorbeeld – welke Mevr. Takata verkoos weg te laten uit haar lessen in het westen.

Dus, ook hier weer, om de wortels van het systeem van Reiki te herontdekken en de vruchten die Mikao Usui ons wilde laten eten, kunnen we ook niet alleen van Mevr. Takata’s lessen uitgaan.

Dit is één van de redenen dat ik studeer met Japanse Shingon, Tendai en Shugendo priesters, zodat ik een duidelijker begrip kan krijgen over wat Mevr. Takata al aanduidde over Mikao Usui’s lessen. Op zijn beurt zal dit mij helpen de wortels van Usui Reiki Ryoho aan onze studenten te onderwijzen.

 

Usui Reiki Ryoho, what is in a name?

Mikao Usui noemde zijn systeem oorspronkelijk; Usui Reiki Ryoho; we kunnen dit geschreven zien in de principes.

Reiki staat voor “Ware Zelf”, Ryo staat voor “genezen” en Ho staat voor “Onderwijs, methode of Dharma”. 

Aldus betekent “Usui Reiki Ryoho”, Usui’s lessen om iemands Ware Zelf te genezen. Of, in andere woorden, Usui’s lessen om ons Ware Zelf te herontdekken.

Het betekent dus geen genezingsmethode door handoplegging; het is een methode om ons Ware Zelf te herontdekken, waardoor we via handoplegging kunnen genezen. Derhalve is de echte genezing door handoplegging een gevolg van het herontdekken van ons Ware Zelf.

“Het spirituele niveau van de beoefenaar beïnvloedt direct het effect van Reiki. Bij wijze van spreken; hoe meer verlicht je bent, hoe intenser de effectiviteit van Reiki wordt. Hoe meer je Reiki beoefend om anderen te helpen, hoe helderder je innerlijke licht gaat schijnen om de wolken die je geest bedekken te verdrijven. Ik denk dat dit de kwintessens van Reiki is.”

– Takeda Hakusai Ajari

Traditioneel zou je in Japan alleen de naam van de lessen, Usui Reiki Ryoho, wijzigen in een andere, als je het systeem zou veranderen. Als je het systeem niet verandert zou je dezelfde naam aanhouden, Usui Reiki Ryoho, omdat dat laat zien dat jouw onderwijs voortvloeit uit de bron van de stichter- aldus respect tonend aan de stichter.

Zodoende kunnen we zien dat zowel Hayashi als Mevr. Takata hun onderwijs veranderde omdat ze beiden de naam van hun stijl van onderwijs aanpasten. Hayashi veranderde de naam in “Hayashi Reiki Ryoho Kenkyukai”. Sommigen die in de lijn van Hayashi onderwijzen, hebben de naam weer gewijzigd, daarmee aangevend dat zij Hayashi’s lessen hebben aangepast. Hadden ze dat niet gedaan, waarom dan de naam veranderen? Japanners hebben een zeer diep respect voor onderwijs en zullen daarom alleen de naam veranderen als ze het gevoel hebben dat ze de lessen veranderd hebben. Dat anders doen zou niet respectvol zijn ten opzichte van de stichter van het systeem.

Mevr. Takata, ondanks dat ze het bij sommige gelegenheden Usui Reiki Ryoho noemde, voelde toch de noodzaak om dat te veranderen in Usui Shiki Ryoho.

 

De Wortels

Dus, met zoveel onderwijzers die het systeem van Reiki veranderd hebben, hoe de wortels ervan te vinden? We kunnen de wortels van Mikao Usui’s lessen vinden door te mediteren met de gereedschappen die hij ons naliet.

Ik heb deze analogie eerder gebruikt, maar het is goed hem te herhalen;

Stel je voor dat je alles van een boom wilt weten. Je kunt een boek over bomen kopen en lezen. Nu denk je, ‘ik weet alles over een boom!’ Maar is dat écht zo? Nee; je kent nu het idee dat de auteur heeft over wat een boom is, gebaseerd op zijn/haar onderzoek, kennis, ervaring, gedachten. Dit is hetzelfde als wanneer je naar een klas gaat – je hoort de ideeën van de onderwijzer(es).

We zouden een boom kunnen omhakken en deze onder een microscoop leggen en zo onderzoeken op een geheel intellectuele manier. Maar dat helpt ons nog steeds niet er achter te komen wat een boom werkelijk is! Op dezelfde manier kun je, nadat je een les hebt gevolgd, je handboek en notities steeds weer opnieuw lezen, om te proberen de lessen en ideeën waar je over hoorde beter te begrijpen en te onthouden.

Helpt één van deze manieren je erachter te komen wat een boom werkelijk is of om de lessen van het systeem van Reiki te leren kennen? Of helpt een directe ervaring je beter?

De beste optie zou zijn om één te worden met de boom; nu weten we wat het is om een boom te zijn.

De beste optie zou zijn om, zoals Mikao Usui zei in zijn principes, zijn lessen ijverig te beoefenen.

Maar dat is niet zo makkelijk als een boek lezen of een klas volgen en het intellectueel ‘weten’.

Het kost veel oefening en tijd.

We weten ook dat Mikao Usui zijn systeem heeft gecreëerd nadat hij 21 dagen mediteerde op de top van een berg! Om deze 21 daagse oefening te kunnen doen, moet je eerst de 3 daagse oefeningen doen en daarna de 7 daagse oefeningen, dit geleidelijk opbouwend zodat je geest/lichaam/energie beter hiermee overweg kunnen. En voor je de drie- of zevendaagse oefening kunt doen moet je héél lang geoefend hebben. Dit is ook wat Mevr. Takata duidelijk maakte in de quote uit Hand to Hand; het is een oefening die zéér complex is, jaren en jaren van training vereist en vermengd met religieuze oefeningen.

Wat als je elke dag 20 minuten mediteerde op het eerste symbool en mantra? Wat als je elke dag 20 minuten mediteerde op de principes? Wat als je elke dag 20 minuten de meditatie oefening joshin kokyu ho deed? Dit zou jaren kunnen duren, maar alleen dan kunnen we herontdekken wat Mikao Usui ons naliet.

“Hoewel zijn [Mikao Usui] één op één Shinpiden lezing geen genezingstraining inhield, hoorde ik ook dat Usui sensei’s mentorschap de genezings mogelijkheden van véél van de Shinpiden beoefenaars verbeterde, omdat het hun resonantie met het universum versterkte en het bewustzijn aanmoedigde dat de mens een klein universum op zich is, afgeleid van het Grote Universum.”

– interview met Hiroshi Doi in Reiki News Magazine

Waarom hield Mikao Usui’s Shinpiden geen genezingstraining in? Omdat hij uit eigen ervaring wist dat de echte genezing uit de éénwording met het universum kwam en dit was wat hij de Shinpiden leerlingen onderwees. En we weten allemaal dat als we direct ervaring hebben met deze éénwording dat dit onze genezingsmogelijkheden erg zal verbeteren.

 

De vruchten

Dus als we zeggen dat we het systeem van Reiki volgens Mikao Usui uitvoeren, willen we ook weten wat de vruchten zijn van Mikao Usui’s lessen, niet de vruchten van Chujiro Hayashi’s of Mevr. Takata’s lessen.

Het gaat er niet om te zeggen dat Hayashi’s lessen niet juist zijn of dat Mevr. Takata’s lessen niet correct zijn. Beide zijn goed op hun eigen wijze; maar omdat zij beiden zoveel veranderden aan het systeem, zijn ze niet de wortels van het systeem van Reiki. Derhalve zullen dat Hayashi’s vruchten of Mevr. Takata’s vruchten zijn, niet Mikao Usui’s.

Om een beeld in onze geest te krijgen van de vruchten van Mikao Usui, moeten we terug naar de wortels van zijn lessen, de werkelijke essentie.

Traditioneel gezien, in Mikao Usui’s tijd, betekende Reiki; je Ware Zelf, je innerlijke grote, heldere licht. Daarom zijn de vruchten van het systeem van Reiki de herontdekking van ons Ware Zelf, de belichaming van de principes. Dit is wat in Japan Satori of Anshin Ritsumei genoemd wordt.

“Dus de oude Gakkai leden zeiden dat Usui sensei de weg naar Satori erg intens onderwees aan hen die een bepaald niveau hadden behaald.”

– A Modern Reiki Method for Healing by Hiroshi Doi

Deze vrucht is gesymboliseerd door een symbool/mantra die Mikao Usui gebruikt in zijn systeem van Reiki niveau III – Dai Kômyô

 

Dai Kômyô betekent; groot helder licht, het is het licht van ons Ware Zelf.

“Usui sensei riep de Shinpiden studenten één voor één in zijn kamer, zeggend, “Je hebt gewerkt aan het ontwikkelen van je kanaal van Reiki vanaf dat je het hebt laten openen tot je Okuden Koki geleerd hebt. Maar dat is niet genoeg, omdat je gekozen bent om een Shinpiden beoefenaar te worden. Van nu af aan moet je je toewijden om licht te geven aan zovéél mensen als mogelijk is.” En hij toonde een stuk papier met de drie Kanji karakters van Dai, Ko en Myo erop, welke het basisbewustzijn van de Shinpi-den beoefenaar.”

Hiroshi Doi kreeg deze informatie , en meer, van een Aikido Shihan wiens grootvader een student van Mikao Usui was.

Dus graaf diep in je oefening, ga dieper dan Hayashi’s lessen en Mevr. Takata’s lessen. Ga helemaal naar beneden naar de wortels van Mikao Usui en je begint een heel nieuwe schat aan lessen en ervaringen herontdekken; je zult beginnen je Ware Zelf te herontdekken. En daar zul je de zoetste vruchten vinden van allemaal.

 

Vertaald; door Ad Seelt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *