De Principes zijn het Fundament voor Handoplegging

Frans StieneArticles, Nederlands Leave a Comment

roots

Vertaald door Ad Seelt

We kunnen allemaal handoplegging doen; in feite is het makkelijk. Plaats je handen op of vlak bij jezelf of iemand anders en dat is het. Nietwaar?

Nou, ja, maar…… 

Mikao Usui instrueerde ons door de principes over hoe handoplegging uit te voeren. Het woord principes betekent ook voorschriften. Dus laten we eens kijken naar de principes en zien hoe ze ons eigenlijk instrueren en hoe dit onze handopleggingen zal veranderen.

De principes zijn….

Wees niet boos
Wees niet bezorgd
Wees dankbaar
Wees trouw aan je weg en je ware zelf
Toon compassie aan jezelf en anderen

Als we handoplegging doen met boosheid, is onze geest onrustig. Daarom zal onze energie ook onrustig zijn en niet zo kalm als wanneer we onze boosheid loslaten.

Als we bezorgd zijn, is onze geest afgeleid. Daarom zal onze energie ook afgeleid zijn en niet zo gericht als wanneer we onze bezorgdheid loslaten.

Als we handoplegging doen zonder dankbaar te zijn- misschien zegt de cliënt iets of misschien is een pijn in ons hoofd niet opgelost – kunnen we boos of bezorgd worden. Dit zal leiden tot een geagiteerde geest en geagiteerde energie. Door dankbaar te zijn, wordt onze geest en energie stabiel, open en kalm.

Als we niet trouw zijn aan ons pad en ons ware zelf, zijn we ongericht. En als we trouw zijn aan iemand anders zijn/haar pad, zal dit problemen veroorzaken en zullen we weer bezorgd en boos worden. Maar als we trouw zijn aan ons pad en ons ware zelf, zullen onze sessies organisch vloeien, vrij van boosheid en zorgen.

Als we een sessie uitvoeren zonder compassie voor onszelf en anderen, zullen we die integendeel weer doordringen van boos- en bezorgdheid. Compassie gaat over het loslaten van dat alles; in feite is de diepste vorm van compassie, het zien dat er geen gever, geschenk en ontvanger is; alles zien als volkomen open ruimte. Dus in deze ruimtelijkheid van compassie, is onze geest en energie ook ruimtelijk zonder begrenzing; ze bewegen zuiver vloeiend, wat betekent dat we vrij zijn van boosheid en bezorgdheid.

Zoals je kunt zien, is de basale vorm van handoplegging erg makkelijk maar om in het innerlijk hart van handoplegging te gaan, moeten we het doordringen van de principes. Als we handoplegging doordringen van de principes, krijgen we een heel andere soort sessie. We krijgen een sessie die vrij is van boos- en bezorgdheid, een sessie waarin we een geesteshouding bereiken van dankbaar zijn, trouw aan ons pad en ons ware zelf en vol compassie.

Dit is waarom Mikao Usui de principes introduceerde. Omdat zonder de instructies binnen de principes, we het fundament van handoplegging verliezen. En zonder de instructies binnen de principes verliezen we niet alleen de fundamenten van handoplegging, we verliezen de fundamenten van het hele systeem van Reiki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *