De Principes of Handoplegging?

Frans StieneArticles, Nederlands Leave a Comment

statue

Vertaald door Ad Seelt 

Voor mij zijn de principes in het systeem van Reiki het fundament, zonder de principes zou het hele systeem van Reiki instorten. Ze zijn….. 

Wees niet boos
Wees niet bezorgd
Wees dankbaar
Wees trouw aan je pad en je ware zelf
Toon compassie aan jezelf en anderen

Hoewel, sommige onderwijzer(es)s(en) zien handoplegging als het fundament en spenderen daarom in hun klassen meer tijd aan het richten op dit specifieke element in Mikao Usui’s lessen.

Laten we eens kijken of we een duidelijker licht kunnen werpen op het verschil tussen de principes en handoplegging. 

Stel je voor; wat als iedereen in de wereld de principes zou hanteren en ze ter harte zou nemen en niemand handoplegging deed? 

Stel je voor; wat als iedereen handoplegging zou doen maar niemand de principes zou beoefenen en ter harte zou nemen? 

In welke wereld zouden we veiliger zijn, meer compassievol, en tevreden? En in welke wereld zou jij willen leven en je kinderen opvoeden?

Als we het systeem van Reiki beoefenen en/of onderwijzen, kan het behulpzaam zijn om deze vragen te overdenken en een helderder inzicht te krijgen in Mikao Usui’s lessen en wat belangrijk is in zijn lessen.

Ik zou de voorkeur geven in een wereld waarin iedereen de principes zou hanteren en ter harte neemt, een wereld zonder boosheid, zorgen en angst. Stel je voor te leven in een wereld waarin we dankbaar kunnen zijn voor alles wat op ons pad komt, waarin we trouw kunnen zijn aan ons pad en ons Ware Zelf, een wereld gevuld met compassie voor onszelf en anderen.

Een wereld waarin iedereen alleen handoplegging doet, betekent niet noodzakelijkerwijs één waarin iedereen de principes ter harte neemt. We zouden nog steeds erg boos en bezorgd kunnen zijn. We zouden het erg moeilijk kunnen vinden dankbaar te zijn en trouw aan ons pad en ons Ware Zelf. We zouden misschien niet erg compassievol zijn voor onszelf en anderen.

Natuurlijk, als we handoplegging lang genoeg op onszelf en anderen uitoefenen, zouden we op het punt kunnen komen de principes ter harte te nemen. Maar waarom wachten? Waarom niet meteen beginnen met de principes?

In essentie kunnen we de twee elementen niet als zwart en wit zien als ik ze uitleg in dit artikel omdat we door de principes ter harte te nemen, we handoplegging zouden kunnen willen gaan uitvoeren op onszelf en anderen. En door handoplegging uit te voeren, zouden we kunnen beginnen de principes te belichamen.

Maar denk er eens een paar minuten aan. In welke wereld zou jij willen leven? Hoewel beide elementen in elkaar verwikkeld zijn, welk zie jij als jouw fundament? Als we dit soort vragen overdenken, gaan we binnen in het innerlijke hart van het systeem van Reiki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *