De Mantra Choku Rei Verkennen

Frans StieneArticles, Nederlands Leave a Comment

choku
De Mantra Choku Rei Verkennen 3

 

Binnen Okuden Reiki nivo II gebruiken we de mantra genaamd; Choku Rei 直霊, en in dit artikel wil ik bekijken waar de mantra vandaan komt en wat hij betekent.

Uitspraak

Omdat Japanse Kanji (karakters) zijn afgeleid van de Chinese taal, zijn er twee manieren om een kanji uit te spreken. Onyomi is de uitspraak die dichter ligt bij de Chinese vorm, typisch voor zelfstandig naamwoorden. Kunyomi is de traditionele Japanse uitspraak, die meestal gebruikt wordt als kanji opduiken in bijvoeglijk naamwoorden of werkwoorden. Choku Rei 直霊 is de Onyomi uitspraak, terwijl de Kunyomi uitspraak van deze karakters Naohi is (soms geschreven als Naobi).

Hoewel Choku Rei veel bekender is, zijn beiden correct; het zijn alleen verschillende manieren om dezelfde kanji uit te spreken. Er is echter maar één Japanse Reiki opleiding die de uitspraak Naohi gebruikt en die komt van Mw. Yamaguchi, zij gebruikte het in haar afstemmingen/inwijdingen/reiju. Alle andere Japanse Reiki stromingen gebruiken de onyobi uitspraak; Choku Rei.

De betekenis van de Mantra

Choku Rei/Naohi/Naobi/直霊 betekent letterlijk eerlijke, directe of juiste geest.

Sommige moderne Reiki onderwijzers leren dat de betekenis van Choku Rei is om de energie rechtstreeks of direct hier of daar te plaatsen; met andere woorden, als onze handen een persoon ergens aanraken gedurende een ‘hands on’ healing, zouden we kunnen focussen op de mantra om de energie daar te ‘plaatsen’ waar onze handen aanraken, deze sterker of meer gericht makend op die specifieke plek op het lichaam. Dit is een erg uitwendige interpretatie en reflecteert niet de innerlijke spirituele lessen.

Vanuit een traditioneel Japans perspectief, beschrijft de directe of correcte geest het Ware Zelf; in andere woorden, dat beschrijft een manier van zijn waarin we direct toegang hebben tot onze geest (onze meest innerlijke essentie). Hoewel in de moderne Reiki toepassing Choku Rei gezien wordt als iets dat we “geven” aan een persoon of plaats, was dit traditioneel niet zo; het was een innerlijke, geestelijke toepassing. We kunnen deze meer traditionele opvatting over Choku Rei 

直霊 terugvinden in het Shintoïsme en ook in traditionele Aikido lessen. 

Binnen Shinto is eerlijk/direct zijn een heel belangrijk element omdat het wijst naar oprechtheid. We kunnen dit ook zien in het Reiki principe; ‘wees eerlijk’ of ‘wees trouw aan jouw weg en jouw wezen’. In feite zijn alle ‘gereedschappen’ binnen het systeem van Reiki eigenlijk seinposten die ons in de richting van het eerlijk/direct zijn zodat we ons ware zelf kunnen herontdekken.

De Innerlijke lessen van Choku Rei

William Gleason is een internationale Aikido leraar die vele jaren in Japan getraind en geleefd heeft en hij belicht een meer traditionele manier van kijken naar Choku Rei/Naohi/Naobi:

“De centrale funktie van Naobi is zelf-reflectie: als een intuitieve oefening, heeft Aikido een constant bewustzijn en controle van onze gevoelens en intenties nodig. Naobi is de bron van zowel lichaam als geest. Het maakt de vijf zintuigen, gezicht, gehoor, reuk, smaak en tastzin en daardoor, individueel bestaan. Als het leven aanvangt met ademen, manifesteert de Ki van Naobi
zich in de longen en huid.”

De bovenstaande quote laat zien dat traditioneel de beoefening van Choku Rei werd gedaan om iemands Ware Zelf/Reiki te verlichten en niet als externe oefening. Aldus, is het een prachtige oefening om de mantra te gebruiken om ons Ware Zelf te herinneren.

Wij kunnen anderen niet verbinden met hún Ware Zelf, zij kunnen dat alleen zelf doen. Als we dit wél zouden kunnen, zouden we in heel andere wereld hebben. Hoewel, als we ons eigen Ware Zelf herinneren beginnen we ook ons eigen licht naar buiten in de wereld te brengen; op deze manier zijn we als spiegels om anderen te helpen hun eigen Ware Zelf te zien. Dit is waarom Usui-san Choku Rei in zijn lessen opnam: om ons te helpen ons Ware Zelf te herinneren, omdat dát is waar werkelijke verandering en werkelijke genezing kan beginnen.

“Als Naobi, de directe geest, in actie komt, worden diverse hoogfrequente lichtgolf vibraties uitgezonden.” – Masahisa Goi

Toen ik in 2012 in Japan was legde mijn leraar, Takeda Ajari, uit dat hij de aanbidding van 直日霊 Naohi deed in de formele Shinto dienst gedurende het ochtendritueel. Hij stond dan en reciteerde mantra’s voor een simpel houten altaar waar ook een kleine spiegel op stond. We zouden dit kunnen interpreteren als extern en bedenken dat deze oefening gaat om het aanbidden bij een altaar en focussen op iets buiten onszelf. Maar we als we beter kijken kunnen we zien dat de spiegel de persoon reflecteert die het ritueel uitvoert; dus in werkelijkheid voerde hij het ritueel voor zichzelf uit, om een directe/eerlijke geest te cultiveren en zo zijn Ware Zelf te herontdekken. Hij legde mij uit dat in Shinto lessen, Naohi ons Ware Zelf is, onze directe, correcte geest.

De Dingen Zien Zoals Ze Zijn
“De introspectie van Naobi is niet een abstract proces van reflectie van het verleden. Het is om in het heden te staan en de dingen precies te zien zoals ze zijn. Naobi is de eigenschap van makoto – oprechtheid en dankbaarheid voor de gift van leven.” – William Gleason.
Omdat oefenen met Choku Rei/naohi/naobi/直霊 ons Ware Zelf cultiveert, betekent dit dat als we zelf met dit gereedschap werken binnen het Reiki systeem het ons zal helpen de dingen te zien zoals ze zijn. Maar wat betekent dat? Dingen zien zoals ze zijn gaat over overstijgende dualiteit; niet over het goed of slecht, positief of negatief betitelen van dingen die kunnen onstaan uit een Reiki behandeling etc. Het gaat over het loslaten van het idee  dat er een gever en een ontvanger is van Reiki. Dingen zien zoals ze zijn gaat over het kijken vanuit jouw Ware zelf naar het Ware Zelf van de andere persoon, het dier, de boom of het pobject; hoe meer we deze directe/eerlijke geest cultiveren, hoe meer we kunnen verbinden met alle dingen in het leven, van hart tot hart, zonder enig oordelen. Op deze manier realiseren we ons dat we allemaal één zijn.
“In jouw grote geest heeft alles dezelfde waarde….In jouw oefeningen zou je alles moeten accepteren als het is, aan alles hetzelfde respect gevend als aan een boeddha.” -Shunryu Suzuki
Zoals we kunnen zien, leende, Mikao Usui, de oprichter van het Reiki Systeem, Japanse spirituele lessen om ze in zijn eigen spirituele lessen te plaatsen. Dus de volgende keer als je de Choku Rei/Naobi/Naohi/直霊 mantra gebruikt, onthou dan de diepere betekenis ervan, want als je bedenkt waar die werkelijk over gaat zul je heel veel meer profiteren van je oefening.

Vertaald door Ad Seelt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *