De Harmonie van Heling en Hersengolf Evolutie.

Judith PenningtonArticles, Nederlands Leave a Comment

brainwaves

Neurowetenschappers tasten in het duister over veel dingen gerelateerd aan de studie van het bewustzijn, om te beginnen met wat het woord eigenlijk betekent en de werkelijke zetel van het geestelijk bewustzijn: zit het in de hersenen, in een wijder energieveld dat het lichaam-geest omringt en doordringt of zetelt het bewustzijn in allebei?

Een recente hersengolf studie uitgevoerd op de, in Australie wonende, Reiki genezer Frans Stiene en zijn Amerikaanse cliënt Susan Andrews geeft antwoord op deze vragen en bevestigt de mogelijkheid van twee hersendynamieken waar neurowetenschappers het in het alemeen over eens zijn: neurogenese en neuroplasticiteit.
Neuroplasticiteit is de mogelijkheid van het brein om neurale netwerken te veranderen als mensen nieuwe vaardigheden of bestaanswijzen in de wereld aanleren.
Bijvoorbeeld, als je besluit piano te leren spelen, en je gaat zitten en oefent, leent je brein zenuwcellen ofwel neuronen van andere gebieden, richt ze op het muzikale centra en zal dan deze geactiveerde neuronen verbinden met het motorisch controlecentrum van je handen om een nieuw neuraal netwerk te vormen. Hoe meer je oefent, hoe sneller en beter dit neurale netwerk zal opereren, tot pianospelen een tweede natuur voor je wordt.
Het brein heeft bewezen een echte meester te zijn. Het kan alles leren. En belangrijker, de mogelijkheid om voorbij het normale bewustzijn uit te breiden lijken onbegrensd. Echter, het brein is een geleider en geen schepper. Het kan niet zelfstandig nieuwe onderdelen -d.w.z. hersencellen – bouwen. Het vormt alleen nieuwe hersencellen(neurogenese), componeert alleen nieuwe muziek, als je je bezighoudt met activiteiten die hoog-frequente gamma hersengolven en laag-frequente thetagolven produceren.
Toen ik Frans Stiene voor het eerst aan mijn unieke elektro-encephalograaf koppelde, (the Mind Mirror EEG op 7 april 2011) was ik blij om sterke gamma frequenties te zien in zijn hersengolven van 30-38 hertz. In de volgende vier jaar, heb ik meegeholpen aan nieuwe Mind Mirror software op een uitstekend neurofeedback apparaat dat tot 64 hertz gamma kan meten en vooruitstrevende data-analyse mogelijkheden heeft.
Met deze nieuwe technologie, begon ik de hersengolfpatronen te bestuderen van andere handopleggende genezers, intuïtieven en ervaren mediterenden die gamma golven produceerden. Allemaal beschreven ze eenzelfde subjectieve ervaring als Frans in ons eerste onderzoek deed; een bewustzijn van wijds, open ruimtelijkheid en nondualistische vereniging met een hogere macht. Deze hogere macht wordt typerend omschreven als een kwantumveld van kosmisch licht gevuld met creativiteit, wijze- en persoonlijke begeleiding en liefde.
Wat me opviel bij het tweede onderzoek op Frans met de nieuwe Mind Mirror op 21 september, 2015, was de toename van zijn hoogte van gamma bij 30-38 hertz en nieuwe zichtbare gamma hoogtes die verschenen tot bij 64 hertz. Data analyse toonde aan dat hij zijn gammagolven overdroeg aan Susan, wiens gammagolven laag waren aan het begin en die gestadig toenamen gedurende hun 19 minuten durende helingssessie.
De overdracht van Frans’ Gamma Synchrone hersengolfpatroon naar Susan was in- en op zichzelf niet verbazend. Helers gebruiken als vanzelfsprekend de natuurwetten van magnetisme en harmonische resonantie om energieën over te brengen, dat is hoe heling optreed.
Wat mij verbaasde, zelfs al was het logischerwijs voorspelbaar, was het duidelijk bewijs dat Frans zijn gamma amplitude was verhoogd en gestabiliseerd sinds onze eerste onderzoek. Zijn dagelijkse meditaties hebben zijn thetagolven versterkt en zijn helingswerk heeft zijn gamma frequenties versterkt door een duidelijk geval van neurogenese en neuroplasticiteit.

Golven van Helend Licht

Meteen na de helingssessie van Frans op Susan Andrews in 2015, heb ik haar gevraagd om een beschrijving te geven van haar subjectieve ervaring. Zij deed verslag van een sensatie van ‘eindeloze ruimtelijkheid’, intuïtieve inzichten, en een diep gevoel van verbondenheid met Frans. Susan, zelf ook heler, was zich niet bewust van veranderingen in haar lichaam, dus vroeg ik Frans om gedurende 10 minuten een sessie te doen op mijzelf. Ik heb recent een operatie ondergaan en had behoorlijk veel pijn in die tijd.
Ongelukkigerwijs was noch ik, noch Frans verbonden met de Mind Mirror op dat moment. Maar mijn subjectieve ervaring was identiek aan eerdere ervaringen met gamma in meditaties en tijdens de instructie van Mind Mirror studenten die bekend stonden als gamma opwekkers. Golven van helend licht stroomden door mijn lichaam en een orb van indigo licht pulseerde in mijn voorhoofd rond het gebied van het derde oog. Het voelde alsof ik uit mijn lichaam in mijn geest getild werd.
Na de sessie was er geen pijn in mijn lichaam, mijn geest was scherp, helder en vloeiend door een hoger bewustzijn. Tijdens Susan’s sessie was ik moe en had ik pijn en daardoor kostte het me moeite om haar hersengolfpatronen te monitoren en vast te leggen terwijl ik een tijdverslag bijhield van Frans bewegingen rond haar lichaam. Nadat Frans op mij had gewerkt, was het bewustzijn van mijn geest duidelijk anders; ik was verenigd, coherent en uitgebreid. Mijn visie was zoveel scherper en gevoeliger dat decoratieve details in de hotelkamer mij nu opvielen die eerder aan mijn aandacht ontschoten waren.
Dit zijn gevolgen van gamma op het brein en lichaam, ongeacht of die geproduceerd zijn door iemand zelf dan wel door iemand anders.
Het mooiste van gamma is dat als het eenmaal voor een aaneengesloten periode ervaren wordt, het terug kan komen. Ik verliet Washington die nacht en gedurende de eerste dagen van een persoonlijke meditatie afzondering ervoer ik dezelfde verlichting nog tweemaal. Dit was alles wat nodig was om mijn fysieke heling te verbeteren en vast te houden.

De Zelf Ontwikkelende Hersenen

Alle diep mediterenden produceren hoge amplitudes thetagolven van de onderbewuste geest en delta golven van de onbewuste geest die, door neuroplasticiteit, bepalen wat Mind Mirror bedieners de Ontwaakte Geest (Awakened mind) van helderheid, creativiteit, inzicht, spirituele verbinding en intuïtief bewustzijn noemen. Dit Ontwaakte Geest patroon, samengesteld uit 14 frequetietabellen uitgetekend als een menselijk lichaam, is een orkestratie van alle vier hersengolf-categoriën – het bewuste intellectuele beta gecombineerd met gevoelig, dagdromend alpha, onderbewust theta, en onbewust delta. Dit ideale hersengolfpatroon verenigt alle mogelijkheden van het brein tezamen en veroorzaakt piekmomenten van verlichting die het hersenpatroon van de geëvolueerde geest oproepen: een ronde vorm ervaren als ego-overgave, verenigd bewustzijn, gelukzaligheid en spirituele verlichting.
Biofysicus en Mind Mirror uitvinder Max Cade schreef in zijn baanbrekende boek, “The Awakend Mind: biofeedback and the Development of Higher States of Awareness,” dat de verschijning van een hogere-vorm hersengolfpatroon zoals de Geëvolueerde Geest (Evolved mind) de lagere vormen, zoals de Ontwaakte Geest stabiliseert. Gedurende het laatste decennium van het monitoren van hoog-ontwikkelde en spiritueel bewust mediterenden, heb ik, net als Cade, geconcludeerd dat dit is hoe het brein zichzelf evolueert.
Als deze maestro eenmaal een hogere vorm van bewustzijn orkestreert, weet het de grens en speelt het die muziek herhaaldelijk om zijn bewustzijn, vaardigheden en genoegen van zijn hoogste potentie te verbeteren.
Frans’ maestro, zoals bekend gewend aan overwerken, was helemaal zelf verantwoordelijk voor de hersenveranderingen die ik waarnam in het tweede onderzoek. Zijn gamma uitbarstingen die in het eerste onderzoek werden gezien hadden zijn Ontwikkelde Geest- (Evolved Mind) en zijn Ontwaakte geest- (Awakened Mind) golfpatronen gestabiliseerd.
Deze hogere staat van bewustzijn gaven opening naar een diepe ervaring van kosmisch bewustzijn welk het Gamma Synchroon patroon veroorzaakte dat verscheen in het tweede Mind Mirror onderzoek.

Lopen in het Licht

In november 2011, zeven maanden na mijn eerste Mind Mirror onderzoek met Frans, had hij een spontane ervaring van verlichting, van kosmisch bewustzijn, die zijn leven en werk zou veranderen. Hij had drie weken lang les gegeven en helingsessies begeleid in verschillende steden en daarna woonde hij een vierdaagse meditatie retraite bij.
Frans werd de laatste dag van de retraite wakker, douchte, kleedde zich aan en liep door de algemene ruimte op weg voor een boswandeling. “Plotseling voelde ik deze energie in mij uitbreiden en viel ik op de grond,” herinnert hij zich. “Ik wist dat ik daar lag – mijn bewustzijn was zó helder – maar ik kon mijn lijf niet bewegen. Het voelde alsof Frans er vandoor was.”
Drie studenten hoorden Frans op de grond vallen en haastten zich naar hem toe. “Ik kon nog wel wat mompelen,” zegt hij,” maar had moeite om dit ‘lichaam-jasje genaamd Frans’ terug te vinden.”
De energieën die in hem waren geëxplodeerd werden overgedragen op de studenten die hem hielpen. Één voelde zich duizelig en een andere moest bijna overgeven. Frans vroeg de derde student om hem te stompen zodat hij zijn lijf weer kon voelen, en langzaam”, zegt hij, “begon ik dit ding genaamd Frans te bewegen, eerst mijn handen, toen mijn benen en langzaam kon ik gaan zitten.”
Hij trok zijn shirt van zijn lijf, knopen rondstrooiend, omdat hij voelde dat deze kleding zijn en zelfs zijn huid zijn bewustzijnsruimte beperkten. “Ik leek niet meer te passen in dit ding genaamd Frans; ik was te groot,” legt hij uit. Hij kroop naar het bos en goot liters water over zijn hoofd en lichaam, wat nu onbelangrijk voelde, zijn lichaam was niet langer wie hij was. Het was een jasje geworden.
Zes maanden later, waren de veranderingen in Frans’ fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energielichamen nog steeds bezig. Zijn intuïtieve weten was toegenomen en hij was zich meer bewust van zijn omgeving. “Ervoor, liep ik door het leven als een paard met oogkleppen. Ik zag niet helder. Na deze ervaring voelde ik het als mensen droef waren of moesten huilen en wist ik hun vragen. Ik werd meer compassievol.
“Fysiek gezien, werd mijn lichaam zo licht dat het soms voelde alsof ik geen lichaam had.” Hij werd ook veel flexibeler, ondanks dat hij niets deed om dat te bevorderen, en zijn ademhaling verplaatste zich naar beide neusgaten en werd erg soepel en zacht. Iedereen ademt normaal door één neusgat tegelijk.
Frans’ Reiki studenten voelden het verschil in hem ook. Tot op vandaag ontlokken zijn energieën meer uitgebreide gevoelens in hen en een soort helderheid. Ze voelen een diepe sensatie van onderlinge verbondenheid, liefde en compassie. Vaak zoals een vereniging, een thuiskomst. Studenten geven ook aan dat mijn ervaring in hun oefening is doorgedrongen. Zij realiseren zich dat zij de energie zijn, het universum en dat er geen noodzaak is om te kanaliseren, alleen maar om te zijn.”
Frans hersentoestand, wat ik noem de Superbewuste Geest van Gamma Synchroniciteit, heeft ook zijn emoties beïnvloed. Als hij opgewonden of boos wordt, is hij in staat zichzelf en anderen veel eerder te vergeven. “Mijn bezorgdheid is weg, en dat is prachtig”, zegt hij met een lach. “Ik heb minder overtuigingen en kon al mijn ‘dingen’ weggeven. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik me vrij voel. Ik ben ook veel productiever, omdat ik me veel meer gericht voel en niet zo makkelijk afgeleid wordt. Mijn creativiteit vloeit vrij en constant.”
Frans’ beschrijvingen van zijn nieuwe geest stemt overeen met gamma onderzoeken van veel onderzoekers, inclusief de schrijver, radioloog Andrew Newberg en neurowetenschapper Richard Davidson en Wolf Singer. Het aandachtige bewustzijn van de volledig-hersen gamma synchroniciteit opent poorten naar compassie, liefde en een sensatie van het zelf in mystieke vereniging met het universum en het kwantumveld van licht dat alle dingen ontwerpt en evolueert. 

Gamma: de Kwantumsprong in Menselijk Bewustzijn

Hoog-amplitude gamma frequenties verhogen kracht in de elektrische netwerken van het brein. Deze verhoging verenigt het brein over de gebeieden en frequenties en vormt, tegelijkertijd, nieuwe hersencellen in onze intellectuele en creatieve centra.
Hoe kun je je eigen brein helpen zichzelf te evolueren? Allereerst, leer te mediteren om aandachtig bewustzijn te ontwikkelen en negatieve gedachtepatronen te verwijderen die de evolutie van je geest kunnen tegenhouden. Volg dan je gelukzaligheid. Wat je gelukkig, geïnspireerd en opgewonden doet voelen over het leven, verlicht je hart en verbetert je hersengolf patronen.
Als je je een tijd in je leven kunt herinneren waarin je je gelukzalig voelde en creatieve ideeën spontaan in je bewustzijn opwelden, dát is je ontwaakte- of geëvolueerde geestpatroon. Het zal je leiden naar de spirituele intelligentie van gamma en naar een kwantumsprong in je bewustzijn.
Het helpt als je je hersengolf patroon kunt zien in de Mind Mirror, een unieke, samengestelde hersengolf display die feedback geeft over welke noten je moet veranderen in de muzikale score van je bewustzijn. Maar als je geen beschikking hebt over een Mind Mirror bediener of je hoeft niet de wondere wereld van hersengolf biofeedback te verkennen, ga dan eenvoudigweg in meditatie zitten en herleef piekmomenten van geluk of verlichting. Vraag wat goed voor je is en handel daarnaar om neurale paden naar geluk en voorspoed te verleggen.
Jouw maestro-achtige brein staat op toneel met een dirigeerstokje in de hand. Geef het het beste dat je je kunt voorstellen. En laat dan de muziek spelen. Jouw maestro zal de mooiste muziek orkestreren – de soort die je hart laat zingen, je geest laat ontwaken en je lichaam laat genezen. Niemand en niets anders kan dat voor je doen.
Jij bent de maestro, de dirigent en het orkest. Alles wat je nodig hebt is in je. Er is een kwantumveld van licht dat continue een goddelijke symfonie speelt door het elektromagnetisch golfspectrum. Dit licht en zijn geluid resoneren jouw energieveld en -spiegel in je brein.
Luister en speel de muziek die je hart, geest, lichaam en ziel laat zingen. Wat jij resoneert zal andere mensen verheffen en de kwantum oceaan van licht die ons informeert, heelt en evolueert.

Judith Pennington is een internationaal publicerend journaliste, schrijfster en stichtster van het ‘institute for the Awakened Mind’, een internationaal consortium van EEG ontwaakte geest trainers.

Bezoek: InstituteformtheAwakenedMind.com, BrainwaveTraining.com en EagleLife.com om life hersengolven te zien, online te mediteren en verken haar gratis online publicaties, TheStillSmallVoice en OneWorldSpirit, beide gewijd aan persoonlijke en planetaire vrede.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *