De Esoterische lessen van Mikao Usui

Frans StieneArticles, Nederlands Leave a Comment

statue1

Vertaald door Ad Seelt

Binnen de principes vinden we deze frase:

招 福 の 祕 法

shou fuku no hi hou

uitgesproken als; show fuku no hehoo

nodig de zegeningen van de geheime methode uit 

Dit wordt gewoonlijk vertaald als “de geheime methode om zegeningen uit te nodigen”.

Maar 祕 法 hihou of hiho kan ook worden vertaald als ”esoterische lessen”.

Hi 祕 betekent geheim, verborgen, esoterisch, spiritueel en dieper.

Hou 法 betekent dharma, realiteit, waar principe, methode, lessen en originele aard.

Door deze frase te gebruiken in zijn principes, wees Mikao Usui op zijn esoterische lessen.

Maar veel mensen raken verward door het woord esoterisch. 

Een pamflet uitgedeeld op Mt Koyasan, het grote tempelcomplex van de Shingon traditie in Japan, legt op een simpele en duidelijke manier uit wat esoterisch betekent:

“Het woord ‘esoterisch’ wordt gebruikt in het Shingon Boeddhisme om twee lessen aan te geven. ten eerste, dat de Boeddha’s preken door hun lessen aan te passen aan de mogelijkheid van hun publiek deze te begrijpen, en door zekere lessen te bewaren tot wezens er klaar voor zijn. In dit geval, houdt de Boeddha wijselijk lessen tijdelijk achter totdat de luisteraar er klaar voor is… Esoterisch betekent hier niet een opzettelijk achterhouden van lessen behalve voor een selecte groep.

De lessen van het Shingon Esoterisch Boeddhisme zijn beschikbaar voor iedereen, maar vereisen een zorgvuldige opeenvolgende voorbereiding door diverse stadia. Het woord ‘esoterisch’ is gebruikt om de noodzaak te benadrukken om onszelf te trainen om ons te realiseren wat er al die tijd al was, maar wat voor ons verborgen was door onze eigen onwetendheid.” 

We kunnen in Mikao usui’s lessen duidelijk zien dat hij ook volgens de spirituele ontwikkeling van zijn studenten lesgaf.. Sommige studenten waren nog niet klaar voor de volgende fase van zijn lessen. we dit duidelijk zien als we bv. naar het Reiki III Shinpiden symbool/mantra Dai kômyô kijken. Sommige van Mikao Usui’s studenten werd dit symbool/mantra geleerd maar anderen niet.

Reik onderzoeker en leraar Hiroshi Doi legt uit; “Usui Sensei riep de Shinpiden studenten één voor één in zijn kamer, zeggend, “Je hebt gewerkt aan het ontwikkelen van je kanaal van Reiki vanaf dat je het hebt laten openen tot je Okuden Koki geleerd hebt. Maar dat is niet genoeg, omdat je gekozen bent om een Shinpiden beoefenaar te worden. Van nu af aan moet je je toewijden om licht te geven aan zovéél mensen als mogelijk is.” En hij toonde een stuk papier met de drie Kanji karakters van Dai, Ko en Myo erop, die het basisbewustzijn zijn van de Shinpiden beoefenaar.” Hiroshi Doi kreeg deze informatie , en meer, van een Aikido Shihan wiens grootvader een student van Mikao Usui was.

Als we naar het hele systeem van reiki kijken, kunnen we ook zien dat Mikao Usui ook op de esoterische manier lesgaf, afhankelijk van de spirituele ontwikkeling van zijn studenten. Hij gaf sommige van zijn studenten les in een zeer basale vorm van handoplegging en weer anderen leerde hij diep spirituele oefeningen, met meditaties om bloot te leggen wat er altijd al was: Reiki – ons Ware Zelf.

“Usui Sensei had geen standaard rooster en de lengte van de opleiding hing af van de spirituele vooruitgang van elke student. Het werd gezegd dat hij, gebaseerd op zijn eigen ervaring, één op één lessen gaf, voornamelijk over de juiste mentale houding benodigd voor spirituele vooruitgang.” – Hiroshi Doi

In zijn lessen, bemoedigde Mikao Usui het leren in stadia. Shoden was het beginner niveau en er wordt gezegd dat hij zo’n 2000 studenten had. Okuden was het volgende niveau; hiervoor had hij ongeveer 80 studenten. Dus we kunnen zien da studenten moesten voorbereiden voor het volgende niveau en als ze daar niet klaar voor waren, gaf hij ze er geen les in. Het volgende stadium is Shipiden en Mikao Usui had ongeveer 22 studenten voor dit niveau. Maar dat betekent niet dat alle studenten binnen dit niveau hetzelfde kregen te leren; wederom, hij gaf ze les volgens hun spirituele ontwikkeling. Dit betekent dat sommige Shinpiden alleen de handoplegging delen kenden, terwijl anderen de diepere lessen kregen. Ook hier, dit is waarom sommige van zijn Shinpiden leerlingen de Dai kômyô wel te leren kregen en anderen niet.

“Usui Sensei selecteerde persoonlijk uit de gekwalificeerde Okuden Koki niveau leerlingen, hen die een hoog niveau spiritualiteit hadden, en bood hen verdere instructies aan op Shinpiden niveau. Shinpiden leerlingen werden geselecteerd om Usui Sensei’s directe privélessen te ontvangen en om te leren hoe zich te richten op Anshin Ritsumei.” – Hiroshi Doi 

Om nog eens het Shingon pamflet te quoten; “het woord “esoterisch” werd gebruikt om de noodzaak te benadrukken onszelf te leren realiseren wat er altijd al was maar verborgen werd door onze eigen onwetendheid.”

Het hoogste doel van Mikao Usui’s lessen was zijn studenten te helpen hun Ware Zelf – Reiki te herinneren, dat wat er altijd al was in ons allemaal maar werd verborgen door boosheid en zorgen, door niet dankbaar te zijn en niet trouw aan ons eigen pad en wezen, en niet compassievol te zijn naar onszelf en anderen – onze onwetendheid. Maar het was niet dat Mikao Usui simpelweg iedere student een magische sleutel gaf om de afgesloten deur naar zijn Ware Zelf te ontsluiten. Eerder dan alleen maar informatie aangeleerd te krijgen of een bepaalde oefening te moeten doen, moest de student klaar zijn om de lessen in hun eigen handen te nemen en meditaties oefenen doen zodat ze dit binnen zichzelf konden realiseren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *