Alles over Reiju

Bronwen and Frans StieneArticles, Nederlands 2 Comments

flowers in the rain

Everything About Reiju translated into Dutch
Door Bronwen en Frans Stiene
Translated by Sinie Klomp  

Praktische tips voor Reiki behandelaars.

Binnen het Reikisysteem zijn er vijf elementen die een Reiki behandelaar zal leren, oefenen en ervaren. Dit zijn de handposities, meditaties en technieken, de vijf leefregels, symbolen en mantra’s en het onderwerp van dit artikel – reiju. Al deze elementen werken samen om een systeem voor spirituele ontwikkeling en healing te creëren dat uniek in zijn soort is.

Definitie van Reiju: Spirituele Zegening

In Japan is reiju de naam voor een methode die een leraar gebruikt om op energetisch niveau met individuele studenten te communiceren.

Toen reiju vanuit Japan naar het Westen kwam, veranderden er nogal wat aspecten aan, zelfs de naam. In het Westen is de gewijzigde vorm gewoonlijk bekend als een inwijding, initiatie of transformatie.

Energetisch communiceren

Onderwijzen en les krijgen gaan helemaal om communicatie. In een Reiki cursus bestuderen de cursisten niet alleen de vijf belangrijke elementen van het Reikisysteem. Ze leren ook over de geschiedenis van het systeem, wat Reiki is (en misschien niet is) en ervaren Reiki persoonlijk.

Hulpmiddelen bij het leren zijn: luisteren naar de kennis van de leraar, lezen van de handleiding, de onderwezen technieken oefenen en dingen oppikken en ze energetisch verwerken.

Energetische communicatie vindt in ons hele dagelijks leven plaats. Een ervaren leraar zal zich bewust zijn van dit fenomeen en er bewust mee werken in de cursus. Ueshiba Morihei, een Japanse mysticus in het begin van de vorige eeuw en grondlegger van aikidô, kreeg eens van een student de vraag: “Sensei, hoe komt het dat als ik met je in de dôjô oefen mijn werk vloeiend gaat, terwijl als ik alleen thuis oefen ik nooit dezelfde resultaten kan behalen?”

Ueshiba antwoordde: “Omdat je in deze dôjô Eén met mij bent en ik Eén met jou ben”.

Blijkbaar bekend met dit fenomeen formuleerde Mika Usui, de grondlegger van het Reikisysteem het reiju-concept: een methode om de energetische verbintenis tussen cursist en leraar te ontwikkelen door het in het bewustzijn te brengen en het uit te bouwen.

Reiju is dus een geconcentreerde communicatie tussen leraar en student. De leraar en cursist reiken naar elkaar en in momenten van echte verbinding, met behulp van de reiju, worden ze energetisch Eén.

Het is een krachtig middel voor Reiki leraren om de cursisten te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden en toe te werken naar het evenaren van de deskundigheid van behandelaars zoals Ueshiba en Usui.

De Reiju voor de Leraar en Student laten werken

Om een reiju echt effectief te laten zijn is er een actieve deelname aan het ritueel nodig van zowel de leraar als de cursist.

De cursist kan misschien denken – ik hoef hier enkel te zijn en de leraar zorgt dat het gebeurt.

De leraar kan misschien denken – ik hoef alleen maar het ritueel te doen en dan zal er iets gebeuren.

Zulke gedachten van de leraar en de cursist leiden niet tot een optimale energetische communicatie.

De cursist is zelf verantwoordelijk voor het zich zo open mogelijk stellen om toegang te krijgen tot de healing en tot een dieper begrip, waarin energetische oefening kan voorzien. Er moet een bereidheid en openheid zijn tot zelf-healing in plaats van te wachten tot anderen de healing doen. Deze gemotiveerde benadering opent de cursist naar de mogelijkheid van complete communicatie met de leraar. Het is daar, waar twee bewustzijnen dezelfde ervaring delen. Hoe verder cursisten energetisch ontwikkeld zijn, des te bewuster ze zullen worden. Het regelmatig ontvangen van reiju is een ingenieuze methode om deze ontwikkeling voort te zetten.

Het is de verantwoordelijkheid van de leraar om de reiju effectief uit te voeren. Dit vereist eigen verantwoordelijkheid. Leraren moeten hun vaardigheden ontwikkelen en Reiki (spirituele energie) in hun eigen leven versterken voordat ze anderen in dit proces kunnen ondersteunen. Dit wordt bereikt door geleidelijk de niveaus van het Reikisysteem te doorlopen en bij elke stap het geleerde te integreren in doorgaande persoonlijke beoefening. Anders wordt de uitvoering van de reiju oppervlakkig, een mooie buitenkant zonder een centrum. Een ‘lege’ reiju kan misschien het bewustzijn van de cursist dat energie ‘bestaat’ triggeren, maar het kan een cursist niet helpen naar een hoger niveau van kennis en bewustzijn. Laat je niet voor de gek houden door te denken dat, omdat een cursist iets voelde, een fysiek ritueel zonder ziel ‘werkt’. Iemands energieveld oppoetsen kan zowel de leraar als de cursist misleiden in de veronderstelling dat er iets gebeurd is – maar deze sensatie is feitelijk eenvoudigweg een bewustzijn dat de energie in beweging gebracht is.

Eerste ervaring = Initiatie

Tijdens reiju kunnen cursisten de ervaring hebben Eén met het universum te zijn; dat het universum hen is en zij het universum. Of misschien is er een volledig gevoel van diepgaande innerlijke vrede. Deze ervaringen van cursisten zijn niet ongewoon tijdens reiju en doorgaans zijn ze tijdelijk en niet permanent. Het kan een eerste ervaring genoemd worden. Deze eerste ervaring is een referentiepunt voor het innerlijke Reiki werk van de cursisten. Het biedt cursisten inzicht in waar een gedegen oefening met de elementen van het Reikisysteem hen kan brengen. Het is de metafysische wortel die voor de menselijke ezel bungelt.

De woorden ‘eerste’ (in het Engels ‘initial’) en ‘initiatie’ komen beide uit het Latijn en betekenen ‘begin’. Hierdoor is het mogelijk om te begrijpen hoe het woord reiju naar het Engels is vertaald als initiatie. Hoewel de cursist in staat is om de vluchtige ervaring van reiju op elk moment terug te halen, er is een eerste plek bewerkstelligd om te beginnen; een plek waar de cursisten hun huidige begrip kunnen formuleren en het te volgen pad kunnen ontdekken.

De magie van Reiju

Reiju is geen magische truc; het vereist een diepgaand helder begrip en innerlijk werk. Als het een simpele truc was, dan zou Usui zijn magie links en rechts uitgevoerd hebben en niet van zijn 2000 Shoden studenten (1e graad) maar 70 Okuden studenten (2e graad) hebben gehad en maar ongeveer 20 Shinpiden studenten (3e graad), zoals op zijn gedenksteen staat. Dan had hij ze allemaal ‘gezapt’ en nog veel meer dan deze. Als door de uitvoering van reiju een cursist magisch verlicht wordt, een energiecentrum ‘opent’ of een speciale graad van Reiki ‘ontvangt’ (dit zijn maar enkele van de beweringen die over de hedendaagse inwijding gedaan worden), waarom is het dan dat de Usui Reiki Ryôhô een reiju uitvoert bij elke ontmoeting tussen student en leraar? Dat is zo omdat magie niet het antwoord is, maar wel de verbinding met persoonlijke beoefening van zowel de student als de leraar.

In een recent gepubliceerd Japans boek over het leven van Eguchi Toshihiro (een welbekend healer en student en vriend van Usui) met de titel Tenohira-ga Byoki-o Naosu (Genees je ziekte met je Handpalmen) wordt verteld dat Eguchi een soort reiju uitvoerde die kosho michibiki heette. Het boek citeert Eguchi, zeggende dat iedereen hands-on healing kan doen als het geopend is. De manier waarop het geopend kan worden is door gasshô te doen en te mediteren en dan verbindt iemand zich met je die een grotere kracht heeft. Dit is een goede beschrijving van reiju. Die ‘grotere kracht’ is de leraar die de technieken, meditaties en reiju een langere tijd beoefend heeft en weet hoe hij/zij zich krachtig met de energie en anderen kan verbinden. Als deze leraar in het energieveld van de cursist stapt met de intentie om Eén te worden met die cursist, dan kan een spirituele zegening plaats vinden.

Het Ritueel

Men zegt dat Mikao Usui tegenover een student ging zitten en een energetische ruimte creëerde en reiju uitwasemde. Kennelijk was Usui hiertoe in staat door een leven dat feitelijk in het teken stond van continue spirituele ontwikkeling.

Eguchi stond er ook om het werken op deze manier bekend. Professor J. Rabinovitch schrijft over haar leraar: “Miss Endo [een student van Eguchi] (in 1994 ongeveer 97 jaar oud) initiëerde me zonder dat ik het wist, enkel door mijn handen voor langere tijd onder de hare te plaatsen (ik had op dat moment geen idee waarom) en ze vertelde me daarna om ‘te blijven oefenen’ en zei dat mijn handen heel erg goed waren”.

Een reiju met fysieke bewegingen werd door sommige Shinpiden studenten van Usui gebruikt. De reiju zoals die vandaag de dag onderwezen wordt, stamt direct van deze methode af. Het is niet zeker of Usui feitelijk dit fysieke ritueel voor reiju onderwees of dat de studenten dit zelf geïntroduceerd hebben in een poging hun energetische ervaring met Usui te evenaren.

Volgens Tendai behandelaars is er een sterke link tussen de uitvoering van een oefening genaamd go shimbô en het fysieke ritueel van reiju. Go shimbô wordt beoefend in Mikkyô (esoterische Tendai) en staat bekend als de ‘Dharma voor Bescherming van het Lichaam’.

Tijdens de fysieke reiju zit de cursist in meditatie, terwijl de leraar een specifieke procedure van bewegingen om hem/haar heen uitvoert. Net als bij de niet-fysieke reiju worden er geen symbolen en mantra’s gebruikt en de reiju stemt de cursist niet af op de symbolen, zoals soms in het Westen geloofd wordt. Er zijn ook geen verschillen tussen de reiju’s voor de verschillende graden, zoals zich dat heeft ontwikkeld met de Westerse inwijdingen. Dit komt omdat elke reiju de cursist ondersteunt in het zuiveren van stagnerende energie en het verdiepen van het begrip van het energetisch werk. Vandaar dat hoe vaker iemand reiju ontvangt, des te dieper iemand het Reikisysteem in kan gaan.

Het is het vermogen van de cursist om meer energie te ervaren dat deze waargenomen verschillen creëert, niet de reiju zelf.

Door een fysiek ritueel te gebruiken waren de Shinpiden studenten van Usui in staat om opnieuw de energetische ruimte te creëren die Usui manifesteerde. Vaak kan een fysieke verbinding ons helpen bij het vinden van onze richting en ons in staat stellen onze intentie helder te focussen. Dat neemt echter niet de voorwaarde weg dat men aan zichzelf werkt – feitelijk is het een aanmoediging tot dat constante doel. Ritueel is structuur en structuur geeft ons houvast als we het gevoel hebben niet het vermogen te hebben de taak alleen uit te voeren. Na vele jaren van gedegen persoonlijk werk, als het zelfvertrouwen gegroeid is en het ritueel en zijn energetische beoefening een tweede natuur geworden zijn, dan moet de leraar een volgende stap maken – verwijdering van het ritueel.

Loslaten

Het is gemakkelijk om verliefd te worden op een ritueel of het idee achter het ritueel en om het ‘t hele proces te laten beheersen. Onvermogen om zonder ritueel te werken is zuiver gehechtheid en gehechtheid leidt ons af van ons innerlijk werk. Het is verkeerd om reiju meer kracht te geven, dan het feitelijk heeft. Door aan het fysieke aspect van reiju vast te houden zal volledige Eenheid misschien nooit kunnen ontstaan, omdat het ritueel uiteindelijk wel eens tussen de leraar en hetgeen hij/zij wil bereiken in kan komen te staan.

Als iemand bewust begint met het verwijderen van rituelen in zijn/haar leven, dan heeft deze actie zijn weerklank op alle aspecten van het bestaan; het opent deuren die niet gezien werden en waar men eerder niet van had gehoord. Maar als dit te vroeg gebeurt, is het als uit de trein springen voordat hij het station bereikt heeft; de leraar zal verward, onzeker achter blijven en niet weten wat te doen.

De Spirituele Zegening

Tijdens reiju ontvang je niets.

Reiju beidt cursisten en leraren de mogelijkheid om datgene wat al diep van binnen bestaat wakker te maken. Het ontwikkelt kwaliteiten die er al zijn; ze worden blootgelegd – niet gecreëerd.

Feitelijk ben Jij de Spirituele Zegening van reiju. Jij bent een natuurkracht, de schoonheid van onschuld en de wijsheid van eeuwen. Het is enkel en alleen jouw verantwoordelijkheid om dit niet alleen te weten, maar ook te zijn.

Door de oorspronkelijkheid van het Reikisysteem is alles mogelijk.

Verklarende woordenlijst:

Dôjô – oefenruimte

Eguchi Toshihiro – Welbekend hands-on healer begin vorige eeuw die een vriend van Mikao Usui was en een student

Kosho Michibiki – ‘Verlichtende Begeleiding’, een reiju vorm die gebruikt werd door Eguchi

Reiki – spirituele energie

Reikisysteem – het systeem dat Reiki gebruikt en gecreëerd werd door Mikao Usui

Sensei – leraar

Tendai – Japanse vorm van Boeddhisme

Ueshiba Morihei – de grondlegger van aikidô, die in Mikao Usui’s tijd leefde

Usui Mikao – grondlegger van het Reikisysteem

Usui Reiki Ryôhô Gakkai – de Vereniging voor de Healing Methode van Usui met Spirituele Energie, die zegt dat Mikao Usui hun eerste president was en die nog steeds bestaat in Japan.

Comments 2

  1. Avatar of Tineke Wijnker
  2. Avatar of Frans Stiene

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *